Математика жана информациялык технологиялар факультети

Университет Структуралар Факультеттер Математика жана информациялык технологиялар факультети

Математика жана информациялык технологиялар факультети

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 331
Телефон 0(3222) 5-52-86, 7-49-93, 2-22-02
Факс
Веб-сайт http://fmit.oshsu.kg/
E-mail

                                                                                                                                    

Ош мамлекеттик университети эң алгач 1939-жылы Ош мугалимдер институту болуп түзүлгөн жана 1951-жылы СССР Министрлер Советинин токтому менен Ош педагогикалык институту болуп кайра түзүлүп, факультетибиз физика–математика факультети деп аталган. Физика-математика факультетинин биринчи деканы ф.-м.и.к., доцент Половиков Федор Иосифович болуп, ал факультетти 1951-1953-жылдары жетектеген. Факультетте 1951-1955-жылдары математика бөлүмүндө 23, ал эми физика бөлүмүндө 18 студент биринчи бүтүрүүчү болуп жогорку билимдүү математика жана физика мугалимдери квалификацияларына ээ болушкан.

1953-1956-жылдары физика-математика факультетин ф.-м.и.к., доцент Шамгунов Кизим Давлетович жетектеген жана ал математика кафедрасынын башчысы да болгон. 1956-жылы физика-математика факультетине 100 студент кабыл алынган, ал эми факультетте 64 (математика бөлүмүн 41, физика бөлүмүн 23) студент окууну бүтүргөн.

Факультеттин кийинки жетекчилери:

2018-жылдын 30-ноябрынан баштап МИТ факультетинин деканы болуп ф.-м.и.к., доцент Сопуев Уланбек Адахимжанович ийгиликтүү иштеп келе жатат. Факультетте 8 кафедрада 10 бакалавр багытынын 14 профили, 7 магистратура программасы боюнча кадрларды даярдап, замандын талабына ылайык жогорку квалификациялуу адистерди чыгарууда жана бардык багыттарды Эл аралык НААР көз карандысыз аккредитациялык агенттигинен ийгиликтүү өткөрүп, сертификаттарын 5 жылга алууга жетиштик.

Бүгүнкү күндө факультет материалдык-техникалык базаны чыңдоо, окутуунун сапатын жогорулатуунун жаңы технологияларын ишке киргизүү, окутуучулардын сапаттык курамын жогорулатуу, илимий-изилдөө иштеринин практикалык колдонулушуна жетишүү үчүн аракеттенип, учурдун талабына ылайык адистерди компетенттүүлүк мамиле менен даярдоо максатында «Элибиз үчүн, жерибиз үчүн күйүп жанып ак дилден иштейбиз!» деген девиз астында үзүрлүү эмгектенүүдө.

Азыркы күндө факультеттин 8 кафедрасындагы профессордук-окутуучулук курамдын 95 мүчөсү анын ичинен 7 илимдин докторлору, профессорлор, 1 КРУИАсынын мүчө-корреспонденти жана 38 илимдин кандидаттары, доценттер, 26 улук окутуучу, 28 окутуучу эмгектенишүүдө.

Факультетте 2144 студент, алардын ичинен 1407 студент күндүзгү бөлүмдө, 637 студент сырттан окуу бөлүмүндө окуйт. Бюджеттик негизде 557 студент, контрактык негизде 1488 студент билим алууда. Бүгүнкү күндө факультетте окуунун 396 мыктысы бар.

Факультеттин миссиясы – КРнын эл чарбасынын бардык тараптан өнүгүүсүнө салымын кошо турган эртеңки күндүн лидерлерин, алдыңкы саптагы информациялык технологиялар жана системалар, экономика, математика адистиктери боюнча жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо болуп эсептелет.

Факультеттин максаты – Компетенттүүлүк мамиле менен билим берүүдө сапаттын кепилдигин камсыздоо аркылуу математика, информатика, прикладдык математика, IT-технология жана экономика боюнча Кыргызстандын өнүгүүсүн камсыздоого аракеттенген, интеллектуалдык потенциалы жогору болгон илимий-педагогикалык-өндүрүштүк кадрларды тарбиялоо жана даярдоо.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

550200 Физика-математикалык билим берүү:

Математика, Информатика

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4, 5 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

2

510100 Математика

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

3

510200 Колдонмо математика жана информатика

бакалавриат

Күндүзгү

4,5 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

4

710300 Колдонмо информатика:

- Экономикадагы колдонмо информатика;

- Архитектурадагы колдонмо информатика.

бакалавриат

Күндүзгү

4,5 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

5

710100 Информатика жана эсептөө техникасы:

- Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС)

- Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

бакалавриат

Күндүзгү

4,5 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

6

710200 Информациялык системалар жана технологиялар:

- Экономикадагы информациялык системалар жана

технологиялар.

бакалавриат

Күндүзгү

4,5 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

7

590100 Маалыматтык коопсуздук

бакалавриат

 

Күндүзгү

4 жыл

8

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

бакалавриат

 

Күндүзгү

4 жыл

9

510700 Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

бакалавриат

 

Күндүзгү

4 жыл

10

710400 Программалык инженерия: Веб-технологиялар жана мобилдик системаларды программалык камсыздоо

бакалавриат

 

Күндүзгү

4 жыл

11

570400 Дизайн: графикалык дизайн

бакалавриат

 

Күндүзгү

4 жыл

12

Билим берүүнүн менеджменти

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

 

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Алгебра жана геометрия

ф.-м.и.к, доцент  Папиева Толкун Маматаевна

0778

80-81-18

tpapieva@oshsu.kg

Жогорку математика

п.и.к., доцент Кедейбаева Дилбар Арстаналиевна

 

0773

82-78-96

dkedeibaeva@oshsu.kg

Математикалык анализ

ф.-м.и.к, доцент  Тойгонбаева Айзат Куралбековна

 

0778

19-99-54

atoigonbaeva@oshsu.kg

Информациялык Системалар жана Программалоо

ф.-м.и.к, доцент Токторбаев Айбек Мамадалиевич

0772

21-97-93

 

Автоматташтырылган системалар жана санариптик технологиялар

ф.-м.и.к, доцент

Молдояров Уларбек

0772

84-31-08

ular@oshsu.kg

 

Математиканы, информатиканы окутуунун технологиясы жана билим берүүдөгү менеджмент

п.и.к, доцент

Аттокурова Анаркан Джалиловна

0771

05-63-00

aattokurova@oshsu.kg

 

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

ф.-м.и.к, доцент

Азимов Бектур Абдырахманович

0772

49-99-96

azimov@oshsu.kg

Колдонмо информатика жана  информациялык коопсуздук

ф.-м.и.к, доцент

Ободоева Гүмүшай Сансызбаевна

0773

12-20-65

Gobodoeva@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Сопуев

Уланбек Адахимжанович

0773 80-00-40

7-08-71

usopuev@oshsu.kg.

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Кудуев Алтынбек Жалилбекович

0773

58-86-33

 

akuduev@oshsu.kg

 

Декандын тарбия иштери боюнча орун басары

Токторбаев Айбек Мамадалиевич

0772 21-97-93

0704 07-04-84

atoktorbaev@oshsu.kg

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Беделова Нургул Салибаевна

0772 43-73-31

0701 80-70-77

 

nbedelova@oshsu.kg

 

Декандын сырттан окуу боюнча орун басары

Эркебаев Улукбек Зайирбекович

0777

31-38-30

 

uerkebaev@oshsu.kg

Декандын эл аралык байланыштар  боюнча орун басары

Шамшиева Гулмира Асилидиновна

0770 49-94-99

 

gshamshieva@oshsu.kg

 

Декандын магистратура боюнча  орун басары

Бекмурза уулу Ыбадылла

0779 61-14-01

ybekmurzauulu@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

 

Зулпукарова Дамира Исмаиловна

0551 16-40-51

dzulpukarova@oshsu.kg

Окумуштуу катчы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

0779 03-97-53

nabdiraiimova@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

Айтбай кызы Айгул

0772 81-75-83

aaitbaikyzy@oshsu.kg

Компьютердик борбордун директору

Нуранов Бактыбек Шермаматович

0772 49-98-09

bnuranov@oshsu.kg

Кесиптик кошундун төрагасы

Акматов Абдилазиз Алиевич

0773 66-42-01

aakmatov@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

Фото галерея