Университет Структуралар Факультеттер Кыргыз-Россия факультети

Кыргыз-Россия факультети

ОшМУ жана ТУМУнун Кыргыз-Россия факультети (2020-жылдын 30-июнунда № 10 протокол) Кыргыз Республикасынын Ош мамлекеттик университети жана Россия Федерациясынын Туштүк Урал мамлекеттик университетинин ортолугунда ачылган.

Факультеттин миссиясы

Төмөндөгү багыттар боюнча атаандаштыкка туруштук бере турган жана жогорку квалификациялуу, эмгек рыногунда талап кылынган, өз алдынча өнүгүүгө жана өзүн өзү мыктылоого умтулган бакалаврларды даярдоо:  колдонмо филология,  чет өлкөлүк аймак таануу, математика жана компьютердик илимдер. Аны менен катар:

-сапаттуу заманбап билим берүүнү камсыздоо,

-дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо,

-жаштарда нравалык, маданий жана жалпы адамзатка таандык баалуулуктарды калыптандыруу.

Факультеттин максаты

           Адистерди сапаттуу даярдоону камсыздоо үчүн шарттарды түзүү жана факультеттин билим берүү рыногунда кызмат көрсөтүүсүндө атаандаштыкка туруштук берүүсүн камсыздоо.

Факультеттин милдети

улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Филология

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

2

Математика жана компьютердик илимдер

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

3

Аймак таануу

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

Кафедралар

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Филология, аймак таануу, математика жана компьютердик илимдер

улук окутуучу Мадаминова Д.Б.

+996 773 307 883

dmadaminova@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Турсунов Дилмурат Абдиллажанович

+996 773 299 170

dtursunov@oshsu.kg

Фото галерея