Университет Структуралар Бөлүмдөр Улуттук жана эл аралык рейтингдер бөлүмү

Улуттук жана эл аралык рейтингдер бөлүмү

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 331
Телефон 0772 750705
Факс 03222 7-09-15
Веб-сайт
E-mail erlan@oshsu.kg

  • Бардык тармактар ​​сыяктуу эле билим берүү  тармагы да убакытка жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат.
  • Университеттер алдыңкы идеяларды, билим берүүнүн жаңы моделдерин, инновациялык технологияларды жайылтуучусу катары коомдук өнүгүүнүн алдыңкы сабында турушат. Коомдун экономикалык жана руханий жактан  өсүшүнө жол ачышат.
  • 2019-2024-жылдарга Ош мамлекеттик университетин өнүктүрүүнүн кабыл алынган концепциясынын ылайык университеттин стратегиялык максаты - классикалык университеттен изилдөөчү университетке айлануу жана эл аралык рейтингде дүйнөнүн ТОП 700 университетине кирүү болуп саналат.
  • ЖОЖдун рейтингдердеги абалын жакшыртуу менен так алектене турган жаңы бөлүм ачуу зарылдыгы келип чыккандыктан 2021-жылдын 1-февралында "Улуттук жана эл аралык рейтингдер" бөлүмү ачылды.

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

1. Университеттин эл аралык рейтингге чыгуусу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

2. Университеттин улуттук жана эл аралык рейтингдерде жогорулоосун, университеттин эл аралык иш-аракеттеринин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүнүн өсүшүн камсыздоо;

3. Эл аралык академиялык институттар менен кызматташуу, университеттин кадыр-баркын жогорулатуучу эл аралык семинарларга, конференцияларга жана башка иш-чараларга катышуу;

4. Чет өлкөлүк окутуучуларды жана студенттерди, анын ичинде академиялык мобилдүүлүк программаларын тартууга көмөктөшүү;

5. Университеттин коомчулугу, ишкер чөйрөсү жана башка өнөктөштөрү менен бекем коммуникативдик мамилелерди түзүү жана колдоо;

6. Улуттук жана эл аралык рейтингдерде университеттин позициясынын динамикасын аналитикалык камсыздоо.

Улуттук жана эл аралык рейтингдер бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү

Кызматы

Электрондук почта

Телефон

1

Камалов Эрлан Токтоназарович

Бөлүмдүн башчысы

erlan@oshsu.kg

(0772)750-705

2

Тотобаев Максат Джолдошалыевич

Бөлүмдүн инспектору

maksat.totobaev@oshsu.kg

(0556) 171-181

Фото галерея