Университет Структуралар Бөлүмдөр Кошумча кесиптик билим берүү бөлүмү. "Адис" окуу борбору

Кошумча кесиптик билим берүү бөлүмү "Адис" окуу борбору

  «Адис» окуу борбору Ош Мамлекеттик Университетинин ректорунун 19.12.2012-жылдагы №562 «ОшМУнун алдындагы «Адис» окуу борборун түзүү тууралуу » буйругунун негизинде түзүлгөн . Борбордо 15тен ашуун адистиктер окутулат. «Адис» окуу борборуда окуу пландары, усулдук иштери, тиешелуу предметтердин жумушчу программалары мамлекеттик стандартка жана нормативдик талаптарга ылайыкташылып иштелип чыккан . Сабактардын илимий-методикалык денгээлин, сапатын жогорулатуу максатында копчулук  сабактар жаны технологиялардын негизинде өткөрүлөт. Окуу борборду М.Чамашов, А. Жолдошева, Б. Азимов жетектеген. 2017-жылдан тартып Рамашов Кумарбек Акматалиевич жетектеп келүүдө.                 

“Адис” окуу борбору КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин райондук башкармалыктары  жумушсуз жарандарды курстарга  окутуу үчун жарыяланган тендерге катышып, биргеликте курстарды уюштуруп окутуп келет. Ошондой эле коомдук фондтор менен да курстары окутуу иштерин жүргүзүп келет.

  • Борбордо окутулуп жаткан адистиктердин предметтери боюнча материалдык электрондук варианттары даярдалган:
  • Окуу процессинде Intranet жана Internet  тармактары, мультимедиялык каражаттар, интерактивдуу доскалар ж.б колдонулат:
  • Дээрлик копчулук сабактар проектордун жардамына презентация кылынат.
  • 1С Бухгалтерия 8.2 предметтинен атайын программа жуктолгон.
  • Окуу борбордо окутуунун сапатын жогорулатуу максатында  компьютердик каана интернет менен жабдылган . Андан тышкары окуу борбору тууралуу Жобого ылайык факультеттердеги компьютердик борборлордо, мультимедиялык класстарда жана атайын жабдылган аудиторияларда сабактар өтүлөт. Бардык компьтерлер локалдык тармакка биригип, университеттин Интернет борбору аркылуу дүйнөлүк Интернет тармагына чыгуу мумкунчулугуно ээ.
  • Борбордо бычмачылык тикмечилик курсу үчүн тигүү цехи бар
  •  Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, аккордеон, гитара, фортепиано, барабан) үчүн атайын каана  уюштурулган         

  Адистиктер

Адистиктин аталышы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Англис тил, орус тил, түрк тил, араб тил, корей тил,

кытай тил, япон тил, немис тили

Күндүзгү

3ай

2

Компьютердик курстар

Күндүзгү

1ай 3ай

3

1С бухгалтерия, бухгалтердик эсеп

Күндүзгү

1ай

4

Бычуу, тигүү

күндүзгү

3ай

5

Мед биринчи жардам, массаж

күндүзгү

3ай

6

Мамлекеттик сатып алуулар

күндүзгү

1ай

7

Далпы республикалык тестке даярдоо

күндүзгү

1жыл

8

Психология педагогика курсу

күндүзгү

1ай

9

Финансылык эсеп, Налог

күндүзгү

1ай, 3ай

10

Музыкалык аспаптар (комуз, гитара, аккордеон, барабан, фортепиано)

күндүзгү

 

“Адис” окуу борборунун жетекчилери:

Атыжонү

Кызматы

Электрондукпочтасы

Иш телефону

1

Рамашов Кумарбек

директор

romashov.k@mail.ru

(03222)7-09-38

2

Уметалиева Таттыгүл

методист

tatu_kg91@mail.ru

(03222)7-09-38

 

Фото галерея