Университет Структуралар Факультеттер Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

Адрес Масалиев пр. 91а, Ош ш., 714000,
Телефон
Факс
Веб-сайт http://pedfak.oshsu.kg./
E-mail

                                                                                                                                                   

Педагогика жана дене тарбия факультети 1959-жылы негизделген (буйрук №150. 20-июль) ОшМУнун структурасындагы алгачкы факультеттерден. Биринчи ачылганда музыка-педагогика факультети деп аталып, жогорку билимдүү музыка жана башталгыч класс мугалимдерин даярдоого багытталган. Анткени ошол мезгилде республикада аталган адистиктер боюнча жогорку билимдүү мугалимдерге суроо-талап, муктаждык өтө күчтүү эле.1978-79-окуу жылында музыка адистиги бөлүнүп кеткенден кийин, педагогика факультети өзүнчө факультет болуп түзүлгөн. 1998-99-окуу жылынан тартып дене тарбия адистиги ачылгандыгына байланыштуу, педагогика жана дене тарбия факультети деп аталып, 2008-жылы ректордун буйругунун негизинде искусство факультети менен педагогика жана дене тарбия факультети биригип, педагогика жана искусство факультети деп аталган. 2011-жылдын сентябрь айынан баштап, искусство бөлүмү факультет болуп түзүлгөндүгүнө байланыштуу педагогика жана дене тарбия факультети болуп кайрадан аталды. 2012-жылдын июль айынан баштап факультетти п.и.к., доцент Муратбаев Бактыбек Бакасович жетектеп келе жатат.Факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөбүздүн гана эмес, КМШ өлкөлөрүнүн, анын ичинде Россия федерациясынын билим берүү мекемелеринде да үзүрлүү иштеп жаткандыгы биз үчүн чоң сыймык.

Факультеттин миссиясы– Факультеттин миссиясы – учурдун талабына жооп берген адистерди – башталгыч класс мугалимдерин, тарбиячы-методисттерди, дене тарбия мугалимдерин, машыктыруучуларды, спортчуларды даярдоо. Алыскы жана жакынкы жерлерде жетишсиз болуп жаткан адистиктерди адистер менен камсыздап туруу. Педагогика жана дене тарбия факультети коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө жана Ош областынан сырткары Жалал-Абад, Баткен областтарына тиешелїї адистерди даярдайт.

Факультеттин максаты– Компетентүүлүк мамиленин негизинде заманбап билим берүүнү, тарбиялык ишмердүүлүктү камсыздай алган, нравалык, маданий жана илимий баалуулуктары калыптанган башталгыч класс, дене тарбия мугалимдерин, мектепке чейинки мекемелердин тарбиячы-усулчуларын, психологдорду жана машыктыруучуларды Кыргызстандын бардык аймактары жана коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү үчүн даярдоо.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаан-

даштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Башталгыч билим берүү

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4, 5 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

2

Дене тарбия

 

бакалавриат

Күндүзгү,

дистанттык

4,5  жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

3

Мектепке чейинки билим берүү

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

4

Психология

Бакалавриат

 

Күндүзгү, кечки

4 жыл

Магистратура

 

Күндүзгү

2 жыл

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы кафедрасы

 

Филол., к., доцент   Мамутов Мансур

 

0772862650

0557862650

mamutov1963@list.ru

 

Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасы

Райимбердиев Ырысмамат Абдуманапович

0777 657515

0704 657515

0552 339555

raiimberdiev@oshsu.kg

yrysmamat_84@mail.ru

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы

Биолог., к., доцент Шаимкулова Минавар Абдувайитовна

+996773672643

+996551510079

Sh-minabar62@mail.com

Башталгыч, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасы

Бабаев М.

+996773504104

mbabaev77@mail.ru

mbabaev@oshsu.kg

 Психология кафедрасы

Жолдошева Акчач Олмасовна

+996 772 702 642

akchach@mail.ru

Жалпы психология  кафедрасы

П.и.к., доцент Кошонова Салтанат Шаниязовна

+996705473227

saltanat_kg74@mail.ru

Педагогика кафедрасы

П.и.к., Колдошов Мисирали Колдошович

+996702590490

misiraly@mail.ru

№1 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасы

Карабаев Рашид

+996553079495

rkarabaev@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Муратбаев Бактыбек Бакасович

+996 777-144-142

bmuratbaev@oshsu.kg

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Казибеков Алмазбек Казибекович

+996778077794

+996554700791

Staier1500@mail.ru

akazibekov@oshsu.kg

Декандын сырттан окуу боюнча орун басары

Тойчуев Таалайбек Кыязович

+996772750768

+996552750768

ttoichuev@gmail.com

ttoichuev@oshsu.kg

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Бекмуратов Замирбек Топчуевич

+996773153312

+996551153312

z.bekmuratov@mail.ru

zbekmuratov@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери боюнча орун басары

Өмурзакова Гулкайыр Абдималиковна

+996779445994 +996551757475

adivalikovna86@mail.ru gomurzakova@oshsu.kg

Декандын эл аралык байланыштар жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Ислаев Медетбек Назарович

+996770608395

+996554121206

medet2801@mail.ru

mislaev@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

 

Таабалдиева Атыргүл Кичиковна

+996773162474

+996553021174

                ataabaldyeva@oshsu.kg                           

Окумуштуу катчы

Бообекова Айнагуль Ашировна

+996773180467

+996556656794

ainagul656794@mail.ru aboobekova@oshsu.kg 

Магистратура бөлүмүнүн башчысы

 

Алиева Канышай

+996555052667

+996772398291

ularovna.67@mail.ru

kalieva@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

Дүйшөнали кызы Канымбү

+996777151320

dkanimby01@gmail.com

 

Фото галерея