Üniversite Yapı Birimler Pedagojik uygulama bölümü

ОшМУнун педагогикалык практика бөлүмү

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 331
Телефон 0(772) 19-19-42
Факс 0(3222) 4-73-85
Веб-сайт
E-mail abatyraliev @oshsu.kg

 

4taa2008-жылы ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен “педагогика, психологиялык илимий усулдук борбору” ачылып, анын курамына педагогика жана психология кафедралары кирген. Борборду доцент Б.А.Апышев жетектеген. Ректордун №366 02.10.2012-ж. буйругунун негизинде педагогикалык, психологиялык илимий-усулдук борбору “Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору” болуп өзгөрүп, анын курамына педагогикалык адистиктердеги практикалар өткөрүлүп берилген. Борборду жетектөө п.и.к., доцент А.Батыралиевге жүктөлгөн.                                   2020-жылы ректордун 18-сентябрдагы   №283-ЛС буйругунун негизинде структура   “Педагогикалык практика бөлүмү”деп аталып, педагогикалык адистиктердеги практикаларды уюштуруу, өткөрүү жана көзөмөлдөө функциялары жүктөлдү. Бөлүмдүн жетекчиси болуп А.Батыралиев дайындалган.

2. Бөлүмдүн милдеттери

 • Окуу жайындагы педагогикалык адистиктердеги практикалардын өтүшүнө жалпы жетекчилик кылат жана педагогикалык практика боюнча жобону  жана башка укуктук-ченемдик иш-кагаздарды иштеп чыгат. 
 • Бөлүмдүн ишмердүүлүгү боюнча ректораттын алдында, Окумуштуулар жана админстративдик кеңештерде отчетторду берет.
 • Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана Ош облустук МБӨИ менен бирдикте мектеп мугалимдеринин билимин өркүндөтүү иштерин жүргүзөт.
 • Ош областынын райондорунун жана Ош шаарынын билим берүүнү башкаруу жетекчилиги, мектептер менен практиканы өткөрүү боюнча келишимдерди түзөт.
 • Университеттин методикалык кафедралары менен бирдикте практикалардын жумушчу программаларын, силлабустарын, ОМКларын, компетенцияларын, баалоо каражаттарынын фондун иштеп чыгат.
 • Мектептерге педагогикалык практика үчүн акча каражатын төлөп берүүнү ишке  ашырат.
 • Онлайн формасында практиканы өтүүнүн мазмунун өнүктүрүүнүн жолдорун иштеп чыгат.
 • Республиканын башка окуу жайларындагы педагогикалык практикалардын өтүшү боюнча алдыңкы тажрыйбалар менен таанышып чыгуу менен алардын алгылыктуу жактарын окуу процессине жайылтат.
 • Дистанттык технологияларды колдонуу менен практиканы өткөрүү боюнча методикалык семинарларды уюштурат.
 • Болочок мугалимдерди университетке тартуу боюнча мектептерде кесиптик-багыттык иштерине көмөк көрсөтөт.
 • Университетке жаш окутуучуларды жумушка кабыл алууда алардын педагогикалык-психологиялык билимин текшерүү иштерине катышат.
 • Ректоратка, окумуштуулдар кеңешине педагогикалык практиканы өркүндөтүү боюнча сунуштарды берет.                                                                         
 • Бөлүмгө жүктөлгөн милдеттерди өз убагында жана так аткарат.

 

3. Бөлүмдүн структурасы

 • Бөлүмдүн структуралык курамын  бөлүм жетекчиси, инспектору жана педагогикалык практика боюнча факультеттердин жетекчилери  түзөт.

 

 

Аткарылган иштер:

 • Педагогикалык практиканын жобосу (2019-ж.) толуктоолор менен иштелип чыгып, Окумуштуулар кеңешиндебекилип,  методистерге жетекчиликке  берилди;
 • Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарынын, Ош шаарынын билим берүү башкармалыктарынын жетекчилери менен кесиптик кызматташтык боюнча келишимдер түзүлдү жана алдыңкы мектептерге баалуу сыйлыктар берилди;

 • ОшМУ студенттердин практикасын санариптик технологияларды колдонуу аркылуу уюштуруу жана өткөрүү жобосун иштеп чыкты жана апробациядан өткөрдү;
 • Ош шаарынын жана областынын мектеп мугалимдерине  билим берүүнүн стандарты, компетенциялар жана практиканын азыркы мезгилдеги өзгөчөлүктөрү боюнча методикалык семинарлар өткөрүлдү;

 • Бөлүм КМШнын, чет өлкөлөрдүн, республиканын жогорку окуу жайлары менен педагогикалык кадрларды даярдоо жана практикаларды өркүндөтүү боюнча илимий-практикалык  байланыштарды түздү;