Üniversite Avukat sayfası

Юристтин баракчасы

АДРЕС: Ош шаары Ленин көчөсү 331

ТЕЛЕФОН: (03222)  2-78-89

ФАКС: (03222)  2-56-78

E-MAIL : amoidunov@oshsu.kgspataev@oshsu.kg 

Бөлүмдүн уюштуруу түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2015-жылдын  20-ноябрындагы  №788 "Министрлик тутумунун орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын типтүү штаттык санын бекитүү жөнүндө" токтому менен аныкталат.  Кыргыз Республикасынын  Билим берүү жана илим " Бөлүмдүн кызматкерлери ректор тарабынан кафедра башчысынын сунушу боюнча тиешелүү кызматтарга дайындалат.

Кафедра жогорку кесиптик билими (юридикалык) жана адистиги боюнча 1 жылдан кем эмес иш стажы бар кызматкерлер менен толукталган.

Департаменттин курамы төмөнкү кызматкерлерден турат: бөлүм башчы, юрист

Бөлүм төмөнкүдөй жалпы функцияларды аткарат:

  • Университеттин ишинде мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылат; Университеттин ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгат; Экспертизага берилген университеттин ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун экспертизадан өткөрөт жана редакциялайт;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте университеттин кызыкчылыктарын сотто жана башка мамлекеттик органдарда укуктук маселелерди кароодо билдирет;
  • Университеттин актыларын инвентаризациялоону жүргүзөт;
  • Экономикалык мамилелерди жөнгө салуучу келишимдердин жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышат,
  • Чарбалык келишимдерди өз убагында жана туура түзүүнү камсыз кылат,
  • Келишимдик милдеттенмелердин аткарылышын эсепке алат.