Başvurular ББПнын контингенттин калыптандыруу саясаты