Mezunlar için Kariyer Merkezi

Бүтүрүүчүлөр Ассоциациясы жана Карьера борбору

2006-жылдын 28-декабрында ОшМУда ЖОЖдун окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Карьера Борбору (КБ) ачылган. КБ студенттер, бүтүрүүчүлөр жана иш берүүчүлөр менен төмөндөгү кызматтарды аткарат, Булар: резюме,  коштоо катты жазууну, ролдук оюндар менен коштолгон интервьюдан ийгиликтүү өтүүгө үйрөтүүчү семинарлар, “тренер-тренерге” тренингтерди, мастер класс, ишкерлер катышкан бош орундар жарманкеси жана башка иш-аракеттер жүргүзүлөт.

Карьера борбору жумуш берүүчүлөр менен бирге тыгыз иш алып барып, бүтүрүчүлөрдү жумушка жайгаштырууга көмөктөшүп, жумушту туура издөө боюнча багыт кеп-кеңеш берип, Эл аралык уюмдар жана бир топ иш берүүчүлөрдүн ар кандай программаларынын негизинде иштешип бүтүрүүчүлөрдү жумушка жайгаштырууга көмөктөшүп келет.

2011-жылы Карьера борбору ОшМУнун билим берүү сапаты департаментинин курамына уошулган. Карьера борборунун ишин жүргүзүүдө студент-волонтерлор чоң жардам көрсөтүшөт, ошол эле убакытта алар карьерасын алдыга жылдырууга абдан керектүү тажрыйбага ээ болушат.

2015-жылдан баштап Карьера борборунун алгакында Бүтүрүүчүлөр Ассоциациясы түзүлгөн. Жалпы университет боюнча 17 факультетин бүтүрүүчүлөрү боюнча иш алып баруучу координаторлор дайындалып иш алып келүүдө.

Карьера борборунда ОшМУнун бүтүрүүчүлөрү, жумуш берүүчүлөр, бош жумуш орундар боюнча маалыматтык база түзүлгөн, “Бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын” ишин уюштурууга, өткөрүүгө КБ түздөн-түз катышат жана маалыматтарды тиешелүү адамдарга жеткирүү, байланыш түзүү функцияларын аткарат.

Бош орундар жарманкесин өткөрүүнүн негизги максаттарынын бири бүтүрүүчүлөрдүн жумуш издөө убактысын алда канча кыскартат жана да эки тарап тең жумуш берүүчүлөр, жумуш орун толтурууда жана студенттер, бүтүрүүчүлөр жумуш орун табууда кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Жарманкенин жүрүшүндө бизнес-компаниялар өздөрүнүнүн компаниялары, иш каналары туурасында презентациялар жасоого жана ЖОЖдор менен кызматташуу, студенттерге, бүтүрүүчүлөргө жумуш орундарын сунуштоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Бул болсо, өз кезегинде ЖОЖдордун студенттерине, бүтүрүүчүлөргө аларды кызыктырган компаниялардын өкүлдөрү менен бетме-бет жолугушуп, өз резюмелерин түздөн-түз бергенге мүмкүнчүлүк алышат.

Бюджеттин негизде бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуу көрсөткүчүнүн жыл сайын жогорулашына карьера борборунун  жүргүзгөн иш аракттери себеп боло алат. Жыл сайын КРдин ББМнин буйругу менен апрель айында бөлүштүрүү өткөрүлөт жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Сентябрь айында жумуш ордуларына барышат. Сентябрь, Октябрь айларынан баштап бүтүрүүчүлөрдүн жумуш ордуларына  баргандыгы жөнүндө мониторинг жүргүзүлөт жана эмне себептен жумуш ордуна  жайгашпай калгандыгы жеринде тастыкталат. Бир райондун ичинде бир мектепте орун жок болуп калса ошол эле райондун бош оруну бар мектепке жайгаштырууга жардам беребиз.

 2017-жылдын 22-майында Окумуштуулар кеңешинин чечими менен бюджетти бүтүрүп мамлекеттик билим берүү мекемеге (мектептерге) бөлүнүп 2 жана 3 жылдык иштеп берүүсүнүн талабын жандандыруу максатында диплом алууга Соц.фондтон справка талап кылууну киргизгенбиз.  Азыркы учурда бүтүрүүчүлөр арасында иштебей эле дипломун алууга мүмкүн эмес экендиги жөнүндө кеңири маалымат таркалган жана өз жемишин берүүдө.

Карьера борборунун Миссиясы

ОшМУнун студенттеринин жана бүтүрүүчүлөрүнүн карьерасын өнүктүрүүгө, бизнес-чөйрөсү менен кызматташууга жана жумуш менен камсыз болууга көмөк көрсөтүү.

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Улук инспектор (Карьера борборунун жетекчиси)

Маткалыков Азирет Али Салайдинбекович

0559 80-18-80

0779 70-18-70

amatkalykov@oshsu.kg.

aziret-ali-matkalykov@mail.ru

 

Фото галерея