Главная Объявлении

ОшМУнун факультеттеринин кафедра башчылык ваканттык кызмат орундарына конкурстук шайлоого катышуучу талапкерлер жөнүндө маалымат

ОшМУнун факультеттеринин кафедра башчылык ваканттык кызмат орундарына конкурстук шайлоого Медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен  кафедрасынын кафедра башчылыгына 2 талапкер, Кыргыз-кытай факультетинин кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын кафедра башчылыгына 1 талапкер, Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин дене тарбиянын физиологиясы, теориясы жана методикасы кафедрасынын кафедра  башчылыгына 2 талапкер, спорттук жана улуттук оюндар кафедрасынын башчылыгына 3 талапкер, Бизнес жана менеджмент факультетинин ишканалар экономикасы жана башкаруу кафедрасынын кафедра башчылыгына 1 талапкер, менеджмент жана маркетинг кафедрасынын кафедра башчылыгына 2 талапкер катталган.

Талапкерлер жөнүндө толук маалымат төмөнкү шилтемеде:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/216497559572022-zhyl_saytka_kafedra_bashchylardyn_konkursu_(1).pdf

Медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен  кафедрасынын кафедра башчылыгына талапкерлер жөнүндө маалымат:

Кеңешбаев Бекболот:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650000793Keneshbaev_B._Kafedrany_onukturuunun_platformasy_(1)_(1).pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/216500007882022-zhyl_saytka_kafedra_bashchylardyn_konkursu_(1).pdf

Сакибаев Кыялбек:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650086296Platforma_Sakibaeva_K.Sh._(plan_razvitiya_kafedry).pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650086297REZYuME_Sakibaeva_K.Sh._(04.04.22.).pdf

 

Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин дене тарбиянын физиологиясы, тоериясы жана методикасы кафедрасынын кафедра башчылыгына талапкер:

Райимбердиев Ырасмамат:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650013714Platforma_Rayimberdiev_Y.A._(1).pdf

 

 

Бизнес жана менеджмент факультетинин “Менеджмент жана маркетинг” кафедрасынын кафедра башчысы кызмат ордуна талапткер:

Таалайбек уулу Тариел:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650013731Platforma._Talaybek_uulu_Tariel_.pdf

Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин спорттук жана улуттук оюндар кафедрасынын башчылыгына талапкерлер:

Сабиров Сулайман: 

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085095SABIROV_S__AGA_OKUTUUChULUKKA.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085093PLATFORM_SABIROV_SULAYMAN.pdf

Үсөн уулу Жыргал:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085094REZYuME_Zhyrgal.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085095Platforma_Zhyrgal.pdf

 

Сатиев Таалайбек:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650426463Satiev_T._rezyume.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650426464Satiev_Taalaybek_programma.pdf

 

Кыргыз-кытай факультетинин кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын кафедра башчылыгына талапкер:

Абдыкулов Муратбек:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085093KKF_Abdykulov_Maratbek._5_zh._platfoma.docx.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085093KKF_Rezyume__Abdykulov_M..pdf

 

Бизнес жана менеджмент факультетинин менеджмент жана маркетинг кафедрасынын кафедра башчылыгына  талапкер:

Б.М.Асанов.

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650275124Asanov_B_M_Platforma_MiM_konvertirovan.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650275124Asanov_B_M_Platforma_MiM_konvertirovan.pdf