Main Announcements

Announcement!!!

ОшМУнун факультеттеринин кафедра башчылык ваканттык кызмат орундарына конкурстук шайлоого Медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен  кафедрасынын кафедра башчылыгына 2 талапкер, Кыргыз-кытай факультетинин кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын кафедра башчылыгына 1 талапкер, Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин дене тарбиянын физиологиясы, теориясы жана методикасы кафедрасынын кафедра  башчылыгына 2 талапкер, спорттук жана улуттук оюндар кафедрасынын башчылыгына 3 талапкер, Бизнес жана менеджмент факультетинин ишканалар экономикасы жана башкаруу кафедрасынын кафедра башчылыгына 1 талапкер, менеджмент жана маркетинг кафедрасынын кафедра башчылыгына 2 талапкер катталган.

Талапкерлер жөнүндө толук маалымат төмөнкү шилтемеде:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/216497559572022-zhyl_saytka_kafedra_bashchylardyn_konkursu_(1).pdf

Медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен  кафедрасынын кафедра башчылыгына талапкерлер жөнүндө маалымат:

Кеңешбаев Бекболот:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650000793Keneshbaev_B._Kafedrany_onukturuunun_platformasy_(1)_(1).pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/216500007882022-zhyl_saytka_kafedra_bashchylardyn_konkursu_(1).pdf

Сакибаев Кыялбек:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650086296Platforma_Sakibaeva_K.Sh._(plan_razvitiya_kafedry).pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650086297REZYuME_Sakibaeva_K.Sh._(04.04.22.).pdf

 

Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин дене тарбиянын физиологиясы, тоериясы жана методикасы кафедрасынын кафедра башчылыгына талапкер:

Райимбердиев Ырасмамат:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650013714Platforma_Rayimberdiev_Y.A._(1).pdf

 

 

Бизнес жана менеджмент факультетинин “Менеджмент жана маркетинг” кафедрасынын кафедра башчысы кызмат ордуна талапткер:

Таалайбек уулу Тариел:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650013731Platforma._Talaybek_uulu_Tariel_.pdf

Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин спорттук жана улуттук оюндар кафедрасынын башчылыгына талапкерлер:

Сабиров Сулайман: 

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085095SABIROV_S__AGA_OKUTUUChULUKKA.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085093PLATFORM_SABIROV_SULAYMAN.pdf

Үсөн уулу Жыргал:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085094REZYuME_Zhyrgal.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085095Platforma_Zhyrgal.pdf

 

Сатиев Таалайбек:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650426463Satiev_T._rezyume.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650426464Satiev_Taalaybek_programma.pdf

 

Кыргыз-кытай факультетинин кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын кафедра башчылыгына талапкер:

Абдыкулов Муратбек:

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085093KKF_Abdykulov_Maratbek._5_zh._platfoma.docx.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650085093KKF_Rezyume__Abdykulov_M..pdf

 

Бизнес жана менеджмент факультетинин менеджмент жана маркетинг кафедрасынын кафедра башчылыгына  талапкер:

Б.М.Асанов.

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650275124Asanov_B_M_Platforma_MiM_konvertirovan.pdf

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21650275124Asanov_B_M_Platforma_MiM_konvertirovan.pdf