Anasayfa duyurular

Bahar dönemi için Orenburg Eyalet Üniversitesi'ne kabul

Uzmanlıklar:

Mimarlık ve İnşaat Fakültesi

Coğrafya Fakülte 

Yönetim Enstitüsü

Sosyal ve İnsani Yenilikler ve Kitle İletişim Enstitüsü

Matematik ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi

Sosyal Meslekler Fakültesi

Fakülte Filolojisi

Fakülte Fiziği

Maliye-İktisat Fakültesi

Kimya-biyoloji fakültesi