Индустриалдык-педагогикалык колледж

Üniversite Yapı Kolejler Endüstri ve Pedagoji Koleji

Индустриалдык-педагогикалык колледж

 

Адрес

ул. Гапар  Айтиев 4

Телефон

+996 778979722

Факс

Тел: 0 (32 22) 8-83-64

Веб-сайт

https://www.oshsu.kg

E-mail

 oljobai.64@mail.ru

 

Колледждин тарыхы

КР ББИМ лицензиялоо жана аккредитациялоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын чечиминин негизинде ОшМУнун ректорунун 2012-ж. № 358/1 буйругу менен педагогика жана дене тарбия факультетинин алдында башталгыч билим берүү адистиги боюнча  “Атайын орто кесиптик билим берүү” бөлүмү ачылган.

КР ББИМнин прот.№3/08 27.02.2014-ж. чечими менен “Мектепке чейинки билим берүү” адистигине уруксат берилип, 2016-2017-окуу жылында студенттер кабыл алынган.

ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2017-жылдын 29-кезексиз жыйынын чечиминин негизинде ректордун 2017-ж. 30-августтагы №745 буйругу менен орто кесиптик билим берүү багыты боюнча гуманитардык-педагогикалык колледж болуп өз алдынча түзүлүп, мектепке чейинки билим берүү, башталгыч класстарда билим берүү жана социалдык иштер адистиктери ачылган. Ал эми 2018-жылдын 14-мартынан индустриалдык-педагогикалык колледж болуп бекитилип, окуу жайды п.и.к, доцент Шаимкулов Олжобай Акматович жетектеп келүүдө.

2018-жылы Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык-педагогикалык колледжи Кыргыз республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр: секторду өнүктүрүү” программасына кирген.

Аталган долбоордун негизинде пилоттук колледжде Алдыңкы тажырыйба борбору (АТБ) уюшулуп, өз ишин региондун жана республиканын эмгек рыногуна тартууламакчы.

Алдыңкы тажырыйба борбору (АТБ) – бул орто кесиптик  адистерди даярдаган, өлкөнүн социалдык-экономикалык жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, заманбап коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзгөн, кадр даярдоодо өзгөчө потенциалга, жогорку жетишкендиктерге ээ болгон окуу жай. Анда студенттер компетенттүүлүк негиздерге таянып окутулуп, сапаттуу билим берүү чөйрөсү түзүлүп, башкарууда, финансылоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишет. Ошондой эле, кызыктар тараптардын талабын канааттандырган, алардын кызыкчылыктарына ылайык окуу программаларын түзгөн, иш берүүчүлөрдүн ишенимине кирип, социалдык өнөктөштүктү жогорку деңгээлде жүргүзгөн, тараптардын талаптарын аныктоо менен азыркы эмгек базарынын талабына ылайык инновациялык сунуштарды эске алуу менен иштеген окуу жай болуп эсептелет.

Индустриалдык-педагогикалык колледж 2015-жылдын 29-августунда ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин отурумунда (№1-протокол) кабыл алынган миссиянын негизинде иш алып барат:

 

Колледждин максаты – ааламдашуу процессинде тез өзгөрүлүп турган замандын шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй, заманбап  адистерди даярдап чыгаруу.

Колледждин милдети – студенттердин жарандык позициясын, мекенчилдигин жана эмгекке болгон сүйүүсүн калыптандыруу, жоопкерчилигин, өз алдынчалыгын жана чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрүү.

 

Адистиктер

Адистиктин аталышы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Башталгыч класстарда окутуу

Күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

2

Мектепке чейинки билим берүү

Күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

3

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС)

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

 

4

Эсептөө техникаларынын каражаттарынын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

5

Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

6

Колдонмо информатика ( Экономика аймагында )

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

7

Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

Күндүзгү,

дистанттык

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

 

8

Дизайн

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

9

Дене тарбия

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

10

Социалдык иш

күндүзгү

2-жыл 10-ай

1-жыл 10-ай

                                                                                                                                                                                     Циклдар

Циклдын аталышы

Цикл башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Математикалык дисциплиналар циклы

Байгазиев Кадырберди

0772611680; 0556666219

 

Kbaigaziev6@gmail.com

Табигый дисциплиналар   циклы

Багышев Алтынбек Сартмаматович

0773766979

sartmamatovich@mail.ru

Педагогика жана психология дициплиналар циклы

Дейдиева Фарида Насировна

0557777001

farida.deidieva@mail.ru

Коомдук дициплиналар циклы

Түмөнбаева Гүлүмкан Байышовна

0779360493; 0558502013

gulumkan_72@mail.ru

Филологиялык дициплиналар циклы

Досматова Джамила Нышановна

0555781402

dosmatova22@mail.ru

Техникалык дициплиналар циклы

Сатаров Арзымат  Эминович

0559079200;

0779666747

asatarov74@mail.ru

Тилдик дициплиналар циклы

Байтикова Бактыгүл Батырбековна

0555007428; 0773670996

bbaitikova75@mail.ru

Информациялык-коммуникациялык дициплиналар циклы

Шакиров Кылычбек

Курбанбекович

0772290302

kylychbek.shakirov@inbox.ru

Кесиптик дициплиналар циклы

Нурдинова Жамила Орозмаматовна

0779027954

nnurdinovaa@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледждин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Директор

Шаимкулов Олжобай Акматович

0778979722; 0555165054

 

oljobai.64@mail.ru

Окуу иштери боюнча директордун орун басары

Мапаев Бакытбек Абдиллажанович

0776122012; 0552019858

mapaevipk@mail.ru

Директордун өндүрүштүк окутуу боюнча орун басары

Чыналиева Мубарак Иманбаевна

0773737612; 0550866674

mubarak.74@mail.ru

Директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары

Кутпидин уулу Эгемназар

0773742424

Egemnazar kutpidinuuluegemnazar

@gmail.com

Педагогикалык-гуманитардык бөлүмүнүн башчысы

Анарбаева Гульназ Араповна

0770108310

Gulnaz_anarbaeva@mail.ru

Техникалык адистиктер бөлүмүнүн башчысы

Мамаев Самарбек Сатыбалдыевич

0776348234

samar.89_89@mail.ru

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн башчысы

Молдокулова Элина Ашымбековна

0706626669

elinamoldokulova@yandex.ru

ИПКнын кайра даярдоо жана окутуучулардын билимин өркүндөтүү бөлүмүнүн башчысы

Умурбекова Токтайым Акаевна

0772665415

Tumurbekova@mail.ru

ИПКнын педагогикалык практикалар боюнча жетекчиси

Мамырова Айнура Юсуповна

0554121013

Ajnuramamyrova@gmail.com

Техникалык адистиктердин практика жетекчиси

Акназарова Сүйүмкан Сагыналиевна

0779818900

saknazarova@list.ru

Кесиптик бирликтин  төрагасы

 

Мамасадыков Айбек Убраимжанович

0557268126

mamasadykov74@lnbox.ru

 

fotoğraf Galerisi