Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча ЖОБО

Öğrenciler için Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча ЖОБО