Üniversitenin misyonu

İletişim Oş Devlet Üniversitesi'nin misyonu ve stratejisi

Üniversitenin misyonu

            

Üniversitenin misyonu:

- kalite güvencesi sağlamak;

- eğitim, bilim ve kültürün dünya alanına entegre edilmesinde katkıda bulunmak;

- büyüyen bir nesilde temel ahlaki, kültürel ve bilimsel değerleri, ulusal ve manevi kültürü oluşturmakta yardımcı olmak;

-ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişimini sağlamak için üretim, mesleki faaliyet ve bilimi kapsayan çeşitli alanlarda bilgi ve becerilerini gerçekleştirebilen son derece profesyonel personel yetiştirmek;

-Oş Devlet Üniversitesi'ni klasik bir üniversiteden birinci sınıf bir araştırma ve yenilik üniversitesine dönüştürmektir.

Stratejik hedefler:

-dünyanın en iyi 700 araştırma üniversitesinden biri olmak;
-Oş Devlet Üniversitesi'ni Orta Asya'daki en iyi 3 üniversiteden biri yapmaktır.