Жаш окумуштуулар

Araştırma Genç bilim adamları

Жаш окумуштуулар

Жаш окумуштуулар кеңеши (ЖОК) - бул жаш окумуштуулардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу боюнча университеттин  жаштар жолугушуусун чагылдырган активдүү коллегиялык кеңеш берүүчү орган. Жаш окумуштуулар кенеши ОшМУнун илимий, илимий-техникалык жана инновациялык саясатын калыптандыруу жана жүзөгө ашыруу жаатындагы жаш окумуштуулардын уюштуруу кеңеши.

ЖОКнин максаты - жаш окумуштуулардын профессионалдык өсүшүн жана алардын актуалдуу илимий-изилдөө маселелерди чечүүгө болгон аракеттерин активдештирүү жана айкалыштыруу, ошондой эле жаш илимпоздордун инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү:

1. Илимий жаштардын кесиптик өсүшүнө көмөктөшүү, ошондой эле жаштардын илимий демилгелерин өркүндөтүү жана университетте жаш илимий жана кесипкөй кадрларды консолидациялоо;

2. Университеттин жаш изидлөөчүлөрү  менен  эл аралык эксперттердин ортосунда билим, тажрыйба алмашуусуна көмөк көрсөтүү

3. Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, илимдин жана илимдин акыркы жетишкендиктерин жайылтууда жаш окумуштууларга  жардам берүү;

4. Жаш окумуштуулардын жана адистердин илимий чыгармачылыгын өнүктүрүү жана колдоо жаатында республикада жана чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн илимий конференцияларга, симпозиумдарга, көргөзмөлөргө жана тематикалык жолугушууларга катышууга мүмкүнчүлүк түзүү;

5. Жаш мугалимдерди кесиптик жалпы билим берүү иш-аракеттерин адаптациялоого жардам берүү;

6. Жаш окумуштуулардын  кызыкчылыгын колдонуудагы мыйзамга каршы келбеген финансылык ресурстарды кошумча изилдөө жана башка иш-чараларды жүргүзүү.

7. ОшМУнун илимий жана билим берүүдөгү иш-чараларын уюштуруу.

Стратегиясы

Жаш окумуштуулар кенеши - бул илимий изилдөө жаатындагы келечектеги кесипкөй муун жана ар бир жаш адистин ишмердүүлүгүндөгү компетенттүүлүккө негизделген мамилеси, билим берүүдогу жана административдик кызматтарынын иштелип чыккан күч структурасы.

Миссиясы:

ОшМУнун  “Жаш окумуштуулар кеңеши”  - профессионалдуу өсүүгө көмөктөшүү жана университетти өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча прогрессивдүү илимий-изилдөө  чечимдерди калыптандырууга багытталган жаш илимпоздордун чыгармачыл демилгелерин өнүктүрүү

fotoğraf Galerisi