Эл аралык медицина факультети

Üniversite Yapı Fakülteler Uluslararası Tıp Fakültesi

      Эл аралык медицина факультети

               

Адрес

Ж. Мамытов көч.

Телефон

+996777006666

Факс

 

Веб-сайт

http://imf.oshsu.kg

E-mail

kudaibakov66@gmail.com

                 

Факультеттин тарыхы

Эл аралык медицина факультети 2015-жылдын 29-августунда Ош Мамлекеттик Университетинин Окумуштуулар Кеңешинин максаттуу чечиминин негизинде ачылган. Ош Мамлекеттик Университети - Кыргызстандагы билим берүүнүн флагманы, эл аралык университеттердин Шанхай ассоциациясынын мүчөсү, борбордук Азия мамлекеттеринде эң алгачкылардан болуп эл аралык медицина факультетин ачты. Эл аралык медицина факультети Ош МУдагы жогорку кесиптик билим берүүнүн эң жаш бөлүмү болуп саналат.

 

ЭМФ факультетинин миссиясы –

  • жогорку сапаттагы жогорку медициналык билим менен камсыз кылууга; илимий жана клиникалык иш-чараларды уюштурууга;
  • инновациялык технологияларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга;
  • факультеттердин, саламаттыкты сактоо тутумунун жана коомдун ортосундагы социалдык өнөктөштүктүн натыйжасында, дүйнөдө ден-соолукту чыңдоого жана калктын жашоо узактыгын жогорулатууга багытталган.

ЭМФ факультеттин максаты:

1. Өз алдынча өнүгүүгө жана ар тараптан билим алууга жөндөмдүү, профессионалдык илим-изилдөө ишмердүүлүгүндө зарыл компотенцияларга ээ болгон, коомдун талабына ылайык профессионалдык атаандашуучулук жөндөмүнө ээ болгон, КРдин жана чет өлкөлөрдүн эмгек рыногундагы талап кылынган жогорку квалификациялуу медициналык адистерди даярдоо;
2. Улуттук медициналык билим берүүнү интернационалдаштыруу;
3. ЖОЖдор аралык байланыштарды ишке ашыруу максатында чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен шериктештикти жолго коюу, университеттин кадыр-баркын эл аралык деңгээлге чыгаруу жана бекемдөө;
4. Эл аралык илимий - маалыматтык жана коммуникациялык мейкиндиктин системасына жана региондогу негизги медициналык билим берүү борборлорунун алдыңкы тобуна кирүү. Окуу-тарбиялык иштери эл аралык англис тилинде жүргүзүлөт.

ЭМФ факультетинин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Дарылоо иши (GM)

специалитет

Күндүзгү

5, 6 жыл

2

Коомдук саламаттык сактоо

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

 

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Табигый илимдер жана математика кафедрасы

ф.-м.и.д., профессор Курбаналиев Абдыкерим Ырысбаевич

0779 70 71 12

kurbanaliev@rambler.ru

"Патология, негизги жана клиникалык фармакология" кафедрасы

м.и.д., профессор Белов Георгий Васильевич

0550 10 11 18

bagdan1954@mail.ru

Коомдук саламат жана саламаттыкты сактоо кафедрасы

м.и.к., доцент Турусбекова Акшоола Козманбетовна

0555 10 90 70

akshoola.turusbiekova.80@mail.ru

№1 Клиникалык дисциплиналар кафедрасы

м.и.к., доцент  Маматова Сабирахан Мырзаевна

0773 71 44 71

sabiramirzaevna@gmail.com

№2 Клиникалык дисциплиналар кафедрасы

м.и.к., доцент Бугубаева Махабат Миталиповна

0778 08 70 22

maha.bugubaeva@mail.ru

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

филос.и.к., доцент Ысмаилова Райкан Апжапаровна

0779 44 54 00

r.ismailova@yahoo.ru

Анатомия, гистология жана нормалык физиология кафедрасы

м.и.к., доцент Сакибаев Кыялбек Шерикбаевич

0555 84 61 09

2sksh@rambler.ru

Хирургиялык дисциплиналар травматология курсу менен

м.и.к., доцент Арынов Замирбек Сапарбаевич

0778 666 464

z.arynov80@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Муратов Жанибек Кудайбакович

0777 00 66 66

kudaibakov66@gmail.com

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Атабаев Ибрагим Насырович

0773 08 87 75

ibro2211@mail.ru

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Джумаева Лазокат Мадаминовна

0772 33 64 33

nazlaz@mail.ru

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Ташматова Назгул Маматумаровна

0555 06 62 87

tashnaz@mail.ru

Окуу-усулдук кеңештин төрагасы

Сакибаев Кыялбек Шерикбаевич

0770 84 61 09

2sksh@rambler.ru

Декандын келишимдик жана тарбия иштери боюнча орун басары

Пайзилдаев Тимур Рашидович

0550 92 27 92

tima.p@rambler.ru

 

fotoğraf Galerisi