STEM инновациялык колледж

Üniversite Yapı Kolejler STEM İnovasyon Koleji

STEM инновациялык колледж

Адрес 1-корпус: Ош шаары, Абсамат.Масалиев көчөсү 95А/1, 2-корпус: Ош шаары, Насирдин Исанов көчөсү 75/2
Телефон 0224 01 01 09
Факс
Веб-сайт http://stem.oshsu.kg/
E-mail

 

Дареги

Ленин көчөсү, 422

Телефон

0224010109, 0507788054

Факс

 

Веб-сайт

stem.oshsu.kg

E-mail

oshsu.stem@gmail.com

     Колледждин тарыхы

ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен ректордун 2020-жылдын    28-февралдагы №7 протоколунун  негизинде STEM инновациялык колледжи түзүлгөн. Колледждин директорлугуна профессор К.Кожобековдун буйругунун негизинде ф.и.к., доцент Абдылакимова Бегайым Кенжематовна дайындалган. ТТГФнын 3 орто кесиптик адистик колледждин курамына өткөрүлүп, бул адистиктерди тейлөөчү “Профессионалдык дисциплиналар” бөлүмү уюштурулган.  Бөлүмгө г.и.к., доцент Сатыбалдиев Байсал Салиевич бөлүм башчы болуп дайындалган. Мындан сырткары физика-техникалык факультетинен “Автоунаа” кафедрасынын окутуучулары толугу менен жана  “Энергетика” кафедрасынын окутуучулары  “техникалык дисциплиналар предметтик” циклына которулушкан. Цикл башчы болуп т.и.к., доцент Султанов Сайит Кожонович дайындалган.

Профессордук- окутуучулук курамы жаңы усулдар жана технологияларды колдонуу менен студенттерге билим берүүдө жана чон тажрыйбаларга, ийгиликтерге жетишкен жогорку квалификациялуу адистерден турат. Азыркы учурда бөлүмдө жалпы 67 окутуучу жана көмөкчү персоналдар иш алып барууда. Колледжде профессорлор, илимдин кандидаттары, аспиранттар жана магистранттар эмгектенишүүдө. 

Колледждин миссиясы – билим берүү тутумунун өлкөнүн илимий-техникалык жана инновациялык саясатына шайкештигин камсыз кылуу;

- колледждин  билим берүү жана методологиялык жана материалдык-техникалык базасын модернизациялоо;

- Студентердин кесиптик ишмердүүлүктүн бардык түрлөрү боюнча комплекстүү окуп үйрөнүүсүн камсыз кылуу;

- практикалык иш үчүн зарыл болгон негизги жана кесиптик компетенттүүлүктү түзүү;

Колледждин максаты – адистердин негизинде билим берүү программаларын натыйжалуу ишке ашыруу аркылуу адистерди жогорку сапаттагы окутуу;

- компетенттүүлүк мамиле менен заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу;

Колледждин милдети Социалдык жактан ийгиликтүү адисти калыптандыруу;

- Инновация экономиканын өcүүсүнө жана жаңы өнүгүү процесстерине алып келет. Бул жаңылык жана илимий сабаттуулук STEM чөйрөсүндөгү бекем билим базасына көз каранды;

    Адистиктер

Название специальностей

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

11 база

9 база

  1.  

Туризм

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

  1.  

 Колдонмо геодезия

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

  1.  

Ветеринария

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

  1.  

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

Орто кесиптик

Күндүзгү,

сырттан

1 жыл 10 ай,

2 жыл 6 ай

2 жыл 10 ай

  1.  

Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

Орто кесиптик

Күндүзгү,

сырттан

1 жыл 10 ай,

2 жыл 6 ай

2 жыл 10 ай

  1.  

Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

  1.  

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү, суу транспорттон башкасы)

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

 Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

“Профессионалдык дисциплиналар” бөлүмү

Сатыбалдиев Байсал Салиевич

0772 290 218

bsatybaldyev@oshsu.kg

“Техникалык дисциплиналардын предметтик” циклы

Султанов Сайит Кожонови

0550 823 123

ssultanov@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледждин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Директор

 

Абдылакимова Бегайым Кенжематовна

 

0224010109

babdylakimova@oshsu.kg 

Директордун окуу иштери боюнча орун басары

Сарыков Рысбек Базарбаевич

0507788054

 rsarykov@oshsu.kg

Директордун тарбия иштери, келишимдик төлөмдөрү боюнча орун басары жана эл аралык байланыштар боюнча жооптуу

Шарапов Исламбек Шерикбаевич

0552552562

sharapov@oshsu.kg

Директордун илимий иштери боюнча орун басары

Халмурзаев Абдирашит Назирбекович

0774237116

ahalmurzaev@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Закирова Толгонай Адинабаевна

0778568858

tzakirova@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин төрагасы (Профком)

Боронов Самат Календерович

0222364037

sboronov@oshsu.kg

Аялдар кеӊешинин төрайымы

Раева Жылдыз Суйуновна

0770667587

jraeva@oshsu.kg

Сайт жана жарнама боюнча жоопту.

Какиев Сапарбек Зулпукарович

0776259292

skakiev@oshsu.kg

Фото галерея