Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институту

Üniversite Yapı Enstitülar Institute of Mathematics, Physics, Engineering and Information Technologies

Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институту

Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актыларына,2023-жылдын 16-феврвлында КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин №556/1 буйругу менен бекитилген «Ош мамлекеттик университети» мекемесинин уставынын негизинде жана 2024-жылдын 1-мартындагы ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин №6 протоколунун чечими менен «Физика-техника» жана «Математика жана информациялык технологиялар» факультеттеринин базаларында, аларды бириктирүү менен Ош мамлекеттик университетинин ретору, профессор К.Г. Кожобековдун 2024-жылдын 4-мартындагы № 976-ФХД/24 буйругуна ылайык ОшМУнун алдындагы «Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институту» түзүлүп, Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институту Ош мамлекеттик университетинин алдында өз алдынча структура катары алгачкы ишин баштаган.Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор К.Г. Кожобековдун № 1003-ФХД/24 2024-жылдын 4-мартындагы № 1003-ФХД/24 буйругуна ылайык ОшМУнун алдындагы «Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар» институтунун директору кызмат ордуна Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.к., доцент Азимов Бектур Абдырахманович дайындалды.

  • АДИСТИКТЕР

Адистикттердин аталыштары

Окуу мөөнөтү

Окуу формасы

Контракттын суммасы

Чет өлкөлүктөр үчүн контракттын суммасы

БАКАЛАВРИАТ

1

Математика

4 жыл

Күндүзгү

26860 сом

42976 сом

2

Колдонмо математика жана информатика

4 жыл

Күндүзгү

26860 сом

42976 сом

3

Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

4 жыл

Күндүзгү

26860 сом

42176 сом

4

Физика-математикалык билим берүү (Математика, Информатика профилдери)

4 жыл

Күндүзгү

26860 сом

42976 сом

5

Дизайн (Графикалык дизайн)

4 жыл

Күндүзгү

28000 сом

44800 сом

6

Big data аналитик

4 жыл

Күндүзгү

 

 

7

Информациялык коопсуздук

4 жыл

Күндүзгү

32640 сом

48960 сом

8

Информатика жана эсептөө техникасы:

1) Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу(ЭТАСПЖ);

2) Информацияларды жана башкарууну кайра иштетүүнүн автоматташтырылган системалары (АСОИУ) профилдери

4 жыл

Күндүзгү

32640 сом

 

48960 сом

9

Информациялык системалар жана технологиялар (Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар профили)

4 жыл

Күндүзгү

32640 сом

48960 сом

10

Колдонмо информатика: 

1) Экономика аймагындагы колдонмо информатика,

2) Архитектурадагы колдонмо информатика 3) Бизнес процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу профилдери

4 жыл

Күндүзгү

32640 сом

48960 сом

11

Программалык инженерия (Веб-технологиялар жана мобильдик системаларды программалык камсыздоо)

4 жыл

Күндүзгү

32000 сом

42000 сом

12

«Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия (Саламаттыкты сактоодогу информатика профили)

4 жыл

Күндүзгү

31640 сом

47460 сом

13

Электроэнергетика жана Электротехника (Электр менен камсыздоо)

4 жыл

Күндүзгү

30320 сом

48512 сом

14

Архитектура

4 жыл

Күндүзгү

26360 сом

42176 сом

15

Агроинженерич

4 жыл

Күндүзгү

26360 сом

42176 сом

16

Физика-математикалык билим берүү (Физика)

4 жыл

Күндүзгү

26860 сом

42976 сом

 

МАГИСТРАТУРА

1

Математика.

2 жыл

Күндүзгү

27160 сом

40740 сом

2

Колдонмо математика жана информатика.

2 жыл

Күндүзгү

27160сом

40740 сом

3

 Физика-математикалык билим берүү (Математика; информатика).

2 жыл

Күндүзгү

27160 сом

40740 сом

4

Менеджмент(билим берүүдөгү менеджмент).

2 жыл

Күндүзгү

28600 сом

42900 сом

5

 Информатика жана эсептөө техникасы (Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы; информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары).

2 жыл

Күндүзгү

31640 сом

47460 сом

6

Информациялык системалар жана технологиялар (Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар).
Колдонмо информатика (тармактарда).

2 жыл

Күндүзгү

31640 сом

47460 сом

7

Колдонмо информатика (тармактарда).

2 жыл

Күндүзгү

31640 сом

47460 сом

8

Физика-математикалык билим берүү (Физика)

2 жыл

Күндүзгү

27160 сом

40740 сом

9

Электроэнергетика жана электротехника (Электр менен камсыздоо)

2 жыл

Күндүзгү

30320 сом

45480 сом

PhD ДОКТОРАНТУРА

1

 Физика

 

 

 

70000

2

Электоэнергетика жана электротехника (Электр мене камсыздоо)

 

 

 

70000

3

Колдонмо информатика жана математика

 

 

 

70000

4

Математика

 

 

 

70000

 

  • ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ БАГЫТЫ

Азыркы учурда математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунда илимий-изилдөө иштери төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу;

01.01.04 – геометрия жана топология;

01.01.06 – алгебра жана математикалык логика;

01.01.03 – математикалык физика;

05.13.06 – эсептөө техникасынын, математикалык моделдештирүүнүн жана математикалык методдордун илимий изилдөөлөрдө колдонулушу;

01.04.07 – конденсирленген абалдардын физикасы;

05.17.06 – композиттерди жана полимерлерди кайра иштетүү жана технологиялары;

05.14.08 – кайра жаралуучу энергия булактарынын негизиндеги энергия орнотмолору;

13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика, физика, информатика жана билим берүүнүн маалыматташтыруу).

Институтунун илимий-изилдөө багыттарынын алкагында институттун профессордук-окутуучулук курамы, изденүүчүлөр, аспиранттар, докторанттар, магистранттар жана студенттер илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшүп, бир топ долбоорлордун үстүндө иштеп келишет.

Математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунда 11 илимдин доктору, 52 илимдин кандидаты эмгектенип, институттун жалпы сапаттык көрсөткүчү 44% түзөт.

  • МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА

19 акыркы модельдеги компьютерлер менен жабдылган мультимедиялык кааналар;

6 электрорадиотехникалык лабораториялык кааналар;

21 лекциялык кааналар;

2 заманбап окуу-конференциялык залдары;

1 чон актылык зал;

12 смарт электрондук доскалар;

4 даана 3D принтерлер;

1 лазердик станок;

Математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунун базасында «Санарип Эра» программистер компаниясы жана «Кадам» анимацялык студиясы иштеп жатат.

 

  • ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН КВАЛИФКАЦИЯЛАРЫН ЖОГОРУЛАТУУЛАРЫ

Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун профессордук-окутуучулук курамы Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайджан, Түркия, Италия, Испания, Венгрия, ж.б. чет өлкөлөрдө болушуп, квалификацияларын жогорулатып келишет.

 

  • АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК

Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун студенттери жана магистранттары академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу Өзбекистан, Казакстан, Россия, Түркия, Испания, Венгрия, Кытай мамлекеттеринде окуп келишет.

 

МФТИТ институтунун директору : Азимов Бектур Абдырахманович

Байланыш номери:  +996772499996

Электрондук дареги: azimov@oshsu.kg

Илимий даражасы : ф.-м.и. кандидаты ,  доцент

 

fotoğraf Galerisi