Жайкы мектеп

Araştırma Жайкы мектеп

Жайкы мектеп

“Изилдөө усулдарын окутуу” курсу боюнча жайкы окуу                                                                            

2023-жылдын 3-июлунан 8-июлуна чейинки күндөргө илимий-изилдөө бөлүмү тарабынан Ысык-Көлдө “Рохат” пансионатына “Изилдөө усулдарын окутуу” курсу боюнча жайкы мектеп уюштурулду. 

Жайкы мектеп ОшМУнун магистратура жана докторантурасында даярдалып жаткан багыттарга илимий-изилдөө методикасы боюнча курстарды окуткан (же окута турган) окутуучулары үчүн арналган. Профессордук-окутуучулук курамына изилдөөнүн методологиясынын негизги теориялык түшүнүктөрү, сапаттык, сандык жана аралаш методдорду колдонуу менен изилдөө процессин окутат. Анын ичинде изилдөө проблемасы, изилдөөнүн дизайны, тандап алуу ыкмалары, изилдөө сунушу, маалыматтарды чогултуу жана маалыматтарды талдоо каралат. Факультеттин профессордук-окутуучулук курамына изилдөө процессин түшүнүү жана изилдөө сандык, сапаттык жана аралаш методдордо жүргүзүү боюнча билимдин жаңы көндүмдөрүн бекемдейт. Тренингдин акырына чейин инструктор сабак өтүүдө колдонгон изилдөө методдору боюнча курстук программаларды иштеп чыгат.