Araştırma Seminerler

Конференциялар,семинарлар

Аспирантура бөлүмү тарабынан аткарылып келген иш-чаралардын бир багыты катарында үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жаткан эл аралык, республикалык, аймактык  конференциялардын, семинарлардын циклин белгилөөгө болот. Ошону менен бирге аспиранттар, изденүүчүлөр жана илимдин жаш талапкерлери үчүн “Илимий изилдөөлөрдүн негиздери”, “Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы”, “Илимий иш-аракеттерди баалоонун жаңы критерийлери”, “Web of sсience, Scopus системаларына илимий  эмгектерди жарыкка чыгаруу” ж.б. темалардагы жана Жаш окумуштуулар мектебинин жайкы 3 күндүк  тренинг-семинарларынын цикли ОшМУнун “Ак-Буура” эс алуу борборунда жыл сайын  өткөрүлөт.

Бөлүм тарабынан студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруу, өткөрүү, көзөмөлдөө жана координациялоо иш-аракеттери да аткарылып келет. Университетте 2014-жылдан бери Аспирантура бөлүмү тарабынан “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу аймактык                  илимий-практикалык конференция үзгүлтүксүз ийгиликтүү өткөрүлүп келет жана алардын материалдары “ОшМУнун жарчысы” илимий журналынын атайын сандарында  жарык көрөт.

Түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын  арасында 2008-жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан аймактык олимпиадада ОшМУнун студенттери үзгүлтүксүз  1-орунду алып келүүдө.

ОшМУда көп мезгилден бери салттуу иш-чара катарында үзгүлтүксүз  өткөрүлүп келе жаткан илим жумалыктарын белгилөөгө болот. Жыл сайын март-май айларында жумалыктардын алкагында факультеттерде,  коллеждерде  аймактык, эл аралык илимий   конференциялар, семинарлар,  студенттик илимий конференциялар, студенттик олимпиадалар, түрдүү илимий  конкурстар,  акыл-таймаш  оюндары,  көргөзмөлөр  ж.б.  иш-чаралардын цикли  өткөрүлөт.