Магистратура

Eğitim Yüksek lisans

Магистратура

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Кыргыз тили жана адабияты

 

Күндүзгү

2 жыл

27960

531000

Филология

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Орус тили жана адабияты

 

Күндүзгү

2 жыл

27960

531000

Филология

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

531100

Лингвистика: - Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

 

 

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Англис тили

 

Күндүзгү

2 жыл

27960

531000

Филология

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550700

Педагогика:- Башталгыч билим берүү; - Дене тарбия.

 

Күндүзгү

2 жыл

27960

530300

Психология

 

Күндүзгү

2 жыл

26360

 

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550600

Көркөм билим берүү:

 - Музыкалык искусство; - Көркөм өнөр искусствосу.

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

 

Күндүзгү

2 жыл

27960

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

27960

 

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

530500

Юриспруденция

 

Күндүзгү

2 жыл

31800

540200

Социалдык иш

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550100

Табигый-илимий билим берүү

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

520200

Биология

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

520100

Химия

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

520400

География

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

600200

Туризм

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550200

Физика-математикалык билим берүү

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

510100

Математика

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

510200

Колдонмо математика жана информатика

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

 

Күндүзгү

2 жыл

31640

710200

Информациялык системалар жана технологиялар

 

Күндүзгү

2 жыл

31640

710300

Колдонмо информатика

 

Күндүзгү

2 жыл

31640

 

Билим берүүнүн менеджменти

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

550200

Физика-математикалык билим берүү: Физика

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

640200

Электроэнергетика жана электротехника:

Электр менен камсыздоо;

 

Күндүзгү

2 жыл

30320

510400

Физика

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

580100

Экономика

 

Күндүзгү

2 жыл

29800

580200

Менеджмент

 

Күндүзгү

2 жыл

28600

580200

Менеджмент (Саламаттыкты сактоодогу менеджмент)

 

Күндүзгү

2 жыл

 

580700

Бизнес жана башкаруу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

531500

Аймак таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

530200

Саясат таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

530800

Эл аралык мамилелер

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

532300

Кытай таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

26360

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

 

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

560100

Коомдук саламаттыкты сактоо

 

Күндүзгү

2 жыл

30800

 

 

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Магистратура

531600

Теология

 

Күндүзгү

2 жыл

27160