Колледж

Eğitim Kolejler

Колледж

 

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050720

Котормо иши

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

28000

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050717

Теология

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

 

 

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050717

Теология

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

17000

 

ФИНАНСЫ – ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

030503

Укук таануу

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23500

030505

Укук коргоо ишмердүүлүгү

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

23500/20000

080110

Экономика жана бухгалтердик эсеп

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23500

080106

Финансы

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23000

080107

Салык жана салык салуу

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

080108

Банк иши

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

080403

Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертөө

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18500

032002

Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18000

 

ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050709

Башталгыч класстарда окутуу

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

25000

050704

Мектепке чейинки билим берүү

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

22000/17000

050721

Дене тарбия

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19000

230109

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС)

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

230110

Эсептөө техникаларынын каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

230701

Колдонмо информатика (Экономика аймагында)

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

21000

220206

Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

 

9-кл. базасында

11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

21000/16500

070602

Дизайн

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23000

260903

Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18000

040101

Социалдык иш

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20500

040104

Социалдык патронаж

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

17500

 

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050303

Чет тили

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

35000

050720

Котормо иши (англис, немис)

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

35000

050720

Котормо иши (корей, япон, араб, түрк, кытай, орус)

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

28500

 

STEM ИННОВАЦИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

140212

Электр менен жабдуу

 

9-кл. базасында

11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

19500/16000

190604

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

 

9-кл. базасында

11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

19500/16000

200403

Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19000

111201

Ветеринария

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18500

100201

Туризм

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19500

120101

Колдонмо геодезия

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18000

190503

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18500

 

МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

060102

Акушердик иш

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

31000

060109

Медициналык айым иши

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

31000

060101

Дарылоо иши

 

11-кл. базасында

3 жыл 6 ай

26500

060106

Ортопедиялык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

23000

060107

Профилактикалык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

060108

Фармация

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

32500

060110

Лабораториялык диагностика

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

 

ӨЗГӨН ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

060102

Акушердик иш

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

30250

060109

Медициналык айым иши

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

30250

060101

Дарылоо иши

 

11-кл. базасында

3 жыл 6 ай

26000

060106

Ортопедиялык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

060107

Профилактикалык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

060108

Фармация

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

30250