Anasayfa duyurular

Bölgelerde Startuplar ve Dijital Girişimler İçin Yarışmalar Başladı

Amacı kırsal kesimde bulunan kadınları, gençleri, sivil toplumu ve kırsal işletmeleri dijital becerilerle güçlendirmek olan startup ve dijital girişim yarışmaları başladı. İstihdam yaratılmasına özel dikkat çekilen bu yarışma kazananlarına deneyimli mentorlar verilecektir. Kazananlara burs miktarı projelerin ihtiyaçlarına bağlıdır.

Yarışmaya bireysel ve ekip olarak katılabilirsiniz. Faaliyetler (tümü olmamakla beraber) aşağıdaki alanları içermelidir:

• Tarım, turizm, işleme, ticaret, el sanatları, dikiş ve diğer yenilikçi çözümler;

• Dijital ekonomi becerilerinin yaratılması ve geliştirilmesi, bilgi teknolojileri yoluyla mesleki eğitimin uygulanması;

• Mahalle işletmelerinin, halkın ve yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi.

Özel şart. Girişimlerin işlerini aşağıdaki belediyelerle yürütmesi amacıyla, başvurular Isık-Göl, Oş ve Batken bölgelerinden gelmelidir:

Oş bölgesi: Aravan ilçesinde Yusupov ayıl ökmötü ve Özgön ilçesinde Mırza-Ake ayıl ökmötü;

Batken bölgesi: Leilek ilçesinde Sumbula ayıl ökmötü ve Batken ilçesinde Kara-Bulak ayıl ökmötü;

Isık-Göl bölgesi: Jeti-Ögüz ilçesinde Barskoon ayıl ökmötü ve Ton ilçesinde Kün-Çıgış ayıl ökmötü.

Başvurular, “Lider” Sivil İnisiyatifler Merkezi web sitesinde www.leader.kg veya bu link üzerinden: https://leader.kg/kounkurs-startups/, 20 Ağustos’a kadar kabul edilecektir. Yarışma, “Lider” Merkezi tarafından Estonya Uluslararası Kalkınma Merkezi, Kırgız Devlet Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Kırgız Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen DigiKonush projesinin bir parçasıdır. DigiKonush projesinin amacı, dijitalleşme yoluyla kırsal topluluklar için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaktır.