Электрондук тест тапшыруунун жол жобосу

Anasayfa Haberler

Электрондук тест тапшыруунун жол жобосу

Тест кыргыз, орус, англис тилдеринде адаярдалып, суроо-жоопторду бир учурда үч тилде окууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.Тесттик базага үч предмет үчүн түзүлүп киргизилген 900 суроонун ичинен 20 суроолуу вариантты автоматтык түрдө система өзү сунуштайт.