Мыйзамдар

1. Кыргыз республикасынын эмгек кодекси

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1505/310?cl=ky-kg&mode=tekst

2.Кыргыз Республикасынын  "Билим берүү жөнүндө" мыйзамы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112138/10?cl=ky-kg&mode=tekst

3. Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202646/30?cl=ky-kg&mode=tekst

4.Кыргыз Республикасынын  "Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө"
мыйзамы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203628/10?cl=ky-kg&mode=tekst

     5. Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын  негиздери тууралуу

     http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111606/10?cl=ky-kg&mode=tekst

     6. Маалыматка жетүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

      http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111430/10?cl=ky-kg&mode=tekst 

     7. "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111636/10?cl=ky-kg&mode=tekst 

 

 

 

Фото галерея