Бакалавр

Eğitim Lisans

Бакалавр

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү:

- Кыргыз тили жана адабияты;

- Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил;

Кыргыз тили жана адабияты

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

27860/26360

26860

530600

Журналистика

Тарых же англис тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

 

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: - Орус тили жана адабияты.

Орус тили жана адабияты

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

531100

Лингвистика: - Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27860

 

 

 

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: Англис тили

Англис тили

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

34000/29000

Филологиялык билим берүү: Немис тили

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

Англис тили

Күндүзгү

4 жыл

33500

 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550700

Педагогика:

- Башталгыч билим берүү;

- Мектепке чейинки билим берүү.

Кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

530300

Психология

Негизги тест

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

26860/26360

532000

Дене тарбия

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

 

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550600

Көркөм билим берүү:

- Музыкалык искусство;

- Көркөм өнөр искусствосу

- Чөйрөнүн дизайны.

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

570400

Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү

4 жыл

27860

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

Негизги тест,

жөнд. сыноо

Күндүзгү

4 жыл

26860

 

ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Анг. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

30100

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү: Башкарууну документтик камсыздоо

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860

 

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530500

Юриспруденция

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

32100/29600

532200

Укук коргоо иши

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

29600/28000

530004

Бажы иши

Математика

Күндүзгү/Сырттан

5 жыл/6 жыл

30600/28000

540200

Социалдык иш

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

 

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550100

Табигый-илимий билим берүү

- Биология;

- Химия;

- География.

 

Биология

химия

негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

520200

Биология

Биология же химия

Күндүзгү

4 жыл

27360

520100

Химия

Химия же биология

Күндүзгү

4 жыл

27360

520400

География

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860

600200

Туризм

Тарых же анг. тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

610200

Агрономия

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

29000/29000

610001

Ветеринария

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

5 жыл/6 жыл

29000/29000

620001

Колдонмо геодезия

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

5 жыл/6 жыл

26860/26360

520100

Химия

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

520400

География

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

600200

Туризм

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү:

Математика, Информатика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

510100

Математика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

510200

Колдонмо математика жана информатика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

710300

Колдонмо информатика:

- Экономикадагы колдонмо информатика;

- Архитектурадагы колдонмо информатика.

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

32640/31640

710100

Информатика жана эсептөө техникасы:

- Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС)

- Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ)

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

32640

 

31640

710200

Информациялык системалар жана технологиялар:

- Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар.

Математика же физика

Күндүзгү, Сырттан

4 жыл/5 жыл

32640/31640

590100

Маалыматтык коопсуздук

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32640

 

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

31640

510700

Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26360

710400

Программалык инженерия: Веб-технологиялар жана мобилдик системаларды программалык камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

570400

Дизайн: графикалык дизайн

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү

4 жыл

28000

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

 

Күндүзгү

2 жыл

31640

710200

Информациялык системалар жана технологиялар

 

Күндүзгү

2 жыл

31640

710300

Колдонмо информатика

 

Күндүзгү

2 жыл

31640

 

Билим берүүнүн менеджменти

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

 

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү: Физика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

510400

Физика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

640200

Электроэнергетика жана электротехника: Электр менен камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30320/30320

610300

Агроинженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

29000

710400

Программалык инженерия: Роботтук техникалык системалар жана автомобилдерди автоматтык башкаруу үчүн программаларды иштеп чыгуу

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

 

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

580100

Экономика:

- Финансы жана кредит;

- Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

- Ишканалардын экономикасы жана башкаруу;

- Салык жана салык салуу;

- Экономикадагы математикалык методдор.

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

33000/30000

33000/30000

31000/29000

30500/29000

26360/26360

580200

Менеджмент

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

580500

Бизнес информатика

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

28000/26360

580700

Бизнес жана башкаруу

Математика

Күндүзгү

4 жыл

26860/26360

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30000/27500

580200

Менеджмент (Саламаттыкты сактоодогу менеджмент)

 

Күндүзгү

2 жыл

 

580700

Бизнес жана башкаруу

 

Күндүзгү

2 жыл

27160

 

 

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530800

Эл аралык мамилелер

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

31100

531500

Аймак таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

30100

530200

Саясат таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27360

 

КЫРГЫЗ-ЕВРОПА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

531700

Америка таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

531800

Европа таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

580700

Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес

Математика

Күндүзгү

4 жыл

32000

600200

Туризм:

- Эл аралык туризм;

- Гид-экскурсия жана котормочулук кызматтарынын технологиясы жана аларды уюштуруу.

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

33000

530500

Юриспруденция: Эл аралык жана европалык укук

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

33000

 

КЫРГЫЗ-ТҮРК ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

710400

Программалык инженерия

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

580100

Экономика

Математика

Күндүзгү

4 жыл

32000

530700

Реклама жана коомчулук менен байланыш

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

29000

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

30000

600200

Туризм

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

31000

550300

Филологиялык билим берүү: Түрк тили жана адабияты

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

28000

570014

Актердук өнөр

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

26360

570015

Режиссура (Кино, ТВ)

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

26360

570006

Кинооператорлук (Кино, ТВ)

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

26360

 

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

532300

Кытай таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

30000

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

32000

 

КЫРГЫЗ-РОССИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: - Орус тили жана адабияты.

Орус тили жана адабияты

Күндүзгү

4 жыл

28000

Эксп.

Компьютердик илимдер жана математика

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

28000

531500

Аймак таануу (Азия)

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

28000

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл