Бакалавр

Билим берүү Бакалавриат

Бакалавр

Ош мамлекеттик университети 2023-2024 окуу жылына төмөнкү

багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

(Эскертүү: таблицада окутуу акысы өткөн 2022-2023 окуу жылы боюнча көрсөтүлдү)

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү:

- Кыргыз тили жана адабияты;

- Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил;

Кыргыз тили жана адабияты

 

Күндүзгү/Сырттан

Күндүзгү

 

4 жыл/5 жыл

4 жыл

 

27860/26360

26860

530600

Журналистика:

- Мультимедиалык журналистика;

- IT жана мобилдик журналистика;

- Масс-медиа жана полингвизм.

Тарых же англис тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

29000/26360

 

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: - Орус тили жана адабияты.

Орус тили жана адабияты

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

531100

Лингвистика: - Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27860

 

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: Англис тили

Англис тили

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

34000/29000

Филологиялык билим берүү: Немис тили

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860

Филологиялык билим берүү: Корей тили

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Англис тили

Күндүзгү

4 жыл

33500

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550700

Педагогика:

- Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы;

- Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы.

Кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

530300

Психология

Негизги тест

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

26860/26360

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

532000

Дене тарбия

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550600

Көркөм билим берүү:

- Музыкалык искусство;

- Көркөм өнөр искусствосу;

- Чөйрөнүн дизайны.

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

570400

Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

Негизги тест,

жөнд. сыноо

Күндүзгү

4 жыл

26860

ТАРЫХ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ИШТЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү:

Башкарууну документациялык камсыздоо

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

540200

Социалдык иш

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530500

Юриспруденция

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

33000/29600

532200

Укук коргоо иши

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30000/28000

530002

Сот экспертизасы

Химия

Күндүзгү

4 жыл

26500

ТАБИЯТ ТААНУУ, ТУРИЗМ ЖАНА АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550100

Табигый-илимий билим берүү: (Биология; Химия; География)

Биология же

химия

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

520200

Биология

Биология же химия

Күндүзгү

4 жыл

27360

520100

Химия (профили: химиялык-экологиялык, криминалистикалык экспертиза)

Химия же биология

Күндүзгү

4 жыл

27360

600200

Туризм

Тарых же анг. тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27860/26360

610200

Агрономия

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

29000/29000

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү:

Математика, Информатика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

510100

Математика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

510200

Колдонмо математика жана информатика

- Колдонмо математика жана информатика;

- Big Data аналитик.

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

710300

Колдонмо информатика:

- Экономикадагы колдонмо информатика;

- Архитектурадагы колдонмо информатика;

- Бизнес-процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу.

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

32640/31640

710100

Информатика жана эсептөө техникасы:

- Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС);

- Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

32640

 

31640

710200

Информациялык системалар жана технологиялар:

- Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар;

- Билим берүүдөгү информациялык системалар жана технологиялар.

Математика же физика

Күндүзгү, Сырттан

4 жыл/5 жыл

32640/31640

590100

Маалыматтык коопсуздук

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32640/31640

 

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

31640

510700

Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26360

710400

Программалык инженерия: Веб-технологиялар жана мобилдик системаларды программалык камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

570400

Дизайн: графикалык дизайн

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

28000/26360

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү: Физика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

510400

Физика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

640200

Электроэнергетика жана электротехника:

Электр менен камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30320/30320

610300

Агроинженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

29000

710400

Программалык инженерия: Электромобилдер жана роботтук техникалык системаларды автоматтык башкаруу үчүн программаларды иштеп чыгуу

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

750100

Архитектура

Негизги тест, чыгармачылыгын сыноо

Күндүзгү

5 жыл

26360

700800

Техникалык физика:

-Медициналык  физика;

-Криминалистикалык экспертизанын физикалык методдору

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

31640

Экспер.

Эмгек жана жалпы техникалык дисциплиналар

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

580100

Экономика:

- Финансы жана кредит;

- Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

- Ишканалардын экономикасы жана башкаруу;

- Салык жана салык салуу;

- Экономикадагы математикалык методдор.

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

33000/30000

33000/30000

31000/29000

30500/29000

26360/26360

580200

Менеджмент:

- Менеджмент;

- Уюмдун менеджменти;

- Персоналды башкаруу.

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

580500

Бизнес информатика

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

28000/26360

580700

Бизнести башкаруу

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27000/26360

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30000/27500

581000

Маркетинг

Математика

Күндүзгү

4 жыл

 

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530800

Эл аралык мамилелер

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

31100

530200

Саясат таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27360

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Анг. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

30100

Экспер.

Конфликтология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

35000

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

(корей, араб, япон тилдери)

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

32000

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

РОССИЯЛЫК ЖАНА ЕВРАЗИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

531500

Аймак таануу: Чыгыш Азия

Россия менен кош дипломдуу программа

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

28000

Эксп.

Математика жана компьютердик илимдер: Инженердик жана технологиялык долбоорлоодо компьютердик моделдөө

Россия менен кош дипломдуу программа

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

28000/26360

Эксп.

Эл аралык мамилелердеги санариптик дипломатия.

Россия менен кош дипломдуу программа

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

ТҮРК ТИЛДҮҮ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

710400

Программалык инженерия

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

710500

Интернет технологиялар жана башкаруу

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26360

580100

Экономика: Дүйнөлүк экономика

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл / 5 жыл

30000/30000

600200

Туризм:

- Туризм менеджменти жана мейманкана иши;

- Эл аралык туризм.

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

28000

ЕВРОПАЛЫК ЖАНА АМЕРИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

531800

Европа таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

580700

Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес

Математика

Күндүзгү

4 жыл

27000

530500

Юриспруденция: Эл аралык жана европалык укук

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

33000

 

Англис тили кошумча котормо жана котормо таануу профили менен

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

34000

 

Англис тили кошумча компьютердик лингвистика профили менен

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

34000

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

532300

Кытай таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

30000

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

32000

710400

Программалык инженерия:

- Информатика жана технология;

- Электрондук маалымат инженериясы.

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

531000

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (Англис тили)

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27860

531000

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (Кытай тили)

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27860

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

Окууга кирүү үчүн керектелүүчү документтер:

–  Абитуриенттин арызы;

–  АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

–  ЖРТнын сертификаты;

–  3 х 4  өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

–  Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;

–  Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500,

Ленин көчөсү 331, ОшМУнун башкы корпусу,

Кабыл алуу комиссиясы 137-каб.,

Телефон:  0(3222)70818, WhatsApp: +996770111110

Факс: 0(3222)70915

Сайт: www.oshsu.kg, Е-mail: priem@oshsu.kg

КРнын ББжИ минист. лиценз.: №D2018-0001 13.11.2018, №C2019-0021 26.07.2019