Университет Структуралар Колледждер STEM инновациялык колледжи

STEM инновациялык колледж

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 422
Телефон 0224 010109 0776 060815
Факс
Веб-сайт http://stem.oshsu.kg/
E-mail

ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен ректордун 2020-жылдын    28-февралдагы №7 протоколунун  негизинде STEM инновациялык колледжи түзүлгөн. Колледждин директорлугуна профессор К.Кожобековдун буйругунун негизинде ф.и.к., доцент Абдылакимова Бегайым Кенжематовна дайындалган. ТТГФнын 3 орто кесиптик адистик колледждин курамына өткөрүлүп, бул адистиктерди тейлөөчү “Профессионалдык дисциплиналар” бөлүмү уюштурулган.  Бөлүмгө г.и.к., доцент Сатыбалдиев Байсал Салиевич бөлүм башчы болуп дайындалган. Мындан сырткары физика-техникалык факультетинен “Автоунаа” кафедрасынын окутуучулары толугу менен жана  “Энергетика” кафедрасынын окутуучулары  “техникалык дисциплиналар предметтик” циклына которулушкан. Цикл башчы болуп т.и.к., доцент Султанов Сайит Кожонович дайындалган.

2022-жылдын июнь айында “Техникалык дисциплиналар предметтик” циклы  “Адистештирилген дисциплиналар” бөлүмү болуп өзгөрдү. Бөлүмдүн башчысы болуп Маразаков Шавкат Адылбекович дайындалды.

2022-2023- окуу жылы Индустриалдык педагогикалык колледжинин 3 адистиги биздин колледжге которулду.

220206  “Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (тармактар боюнча).

230701 – “ Колдонмо инфарматика (тармактар боюнча).

230110 – “Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компютердик тармактарды техникалык тейлөө”

“Информациялык технологиялар” бөлүмүнүн башчысы болуп ф-м.и.к,доцент Сатаров Арзымат Эминович дайындалды. “Информациялык –коммуникациялык дисциплиналар” циклынын башчысы болуп Шакиров Кылычбек Курбанбекович дайындалды.

Профессордук- окутуучулук курамы жаңы усулдар жана технологияларды колдонуу менен студенттерге билим берүүдө жана чон тажрыйбаларга, ийгиликтерге жетишкен жогорку квалификациялуу адистерден турат. Азыркы учурда колледжде жалпы 110дон ашуун окутуучу жана көмөкчү персоналдар иш алып барууда. Колледжде профессорлор, илимдин кандидаттары, аспиранттар жана магистранттар эмгектенишүүдө. 

Колледждин миссиясы – билим берүү тутумунун өлкөнүн илимий-техникалык жана инновациялык саясатына шайкештигин камсыз кылуу;

- колледждин  билим берүү жана методологиялык жана материалдык-техникалык базасын модернизациялоо;

- Студентердин кесиптик ишмердүүлүктүн бардык түрлөрү боюнча комплекстүү окуп үйрөнүүсүн камсыз кылуу;

- практикалык иш үчүн зарыл болгон негизги жана кесиптик компетенттүүлүктү түзүү;

Колледждин максаты – адистердин негизинде билим берүү программаларын натыйжалуу ишке ашыруу аркылуу адистерди жогорку сапаттагы окутуу;

- компетенттүүлүк мамиле менен заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу;

Колледждин милдети – Социалдык жактан ийгиликтүү адисти калыптандыруу;

- Инновация экономиканын өcүүсүнө жана жаңы өнүгүү процесстерине алып келет. Бул жаңылык жана илимий сабаттуулук STEM чөйрөсүндөгү бекем билим базасына көз каранды

Адистиктердин аталышы

Даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

11 база

9 база

 

100201 - Туризм

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

 120101 - Колдонмо геодезия

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

118001 - Ветеринария

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

190604 - Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

Орто кесиптик

Күндүзгү,

сырттан

1 жыл 10 ай,

2 жыл 6 ай

2 жыл 10 ай

 

140212 - Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

Орто кесиптик

Күндүзгү,

сырттан

1 жыл 10 ай,

2 жыл 6 ай

2 жыл 10 ай

 

200403 -  Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

190503 - Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү, суу транспорттон башкасы)

Орто кесиптик

Күндүзгү

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

8.

 220206  “Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (тармактар боюнча).

 

Орто кесиптик

Күндүзгү ,

 

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

       9.

230701 –  Колдонмо инфарматика (тармактар боюнча).

 

Орто кесиптик

Күндүзгү,

 

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

     10.

230110 – “Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компютердик тармактарды техникалык тейлөө”

Орто кесиптик

Күндүзгү, сырттан

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Директор

Абдылакимова Бегайым Кенжематовна

0224010109

babdylakimova@oshsu.kg

Директордун окуу иштери боюнча орун басары

Сарыков Рысбек Базарбаевич

0507788054

 rsarykov@oshsu.kg

Директордун тарбия иштери, келишимдик төлөмдөрү боюнча орун басары

Асанов Бектур Үсөнович

0776 93 94 01

Bekaasanov670@gmail.com

Директордун илимий иштери боюнча орун басары

Халмурзаев Абдирашит Назирбекович

0774237116

ahalmurzaev@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Закирова Толгонай Адинабаевна

0778568858

tzakirova@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин төрагасы (Профком)

Боронов Самат Календерович

0222364037

sboronov@oshsu.kg

Аялдар кеӊешинин төрайымы

Дөөлөтбекова Назира Дөөлөтбековн

0773436518

nazira.doolatbekovna.97@gmail.com

Сайт жана жарнама боюнча жоопту.

Саматов Урматбек Алтынбекович

0776 06 08 15

urmat.samatov@inbox.ru

 

 

Бөлүмдүн аталышы

Бөлүм башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

“Профессионалдык дисциплиналар” бөлүмү

Сатыбалдиев Байсал Салиевич

0772 290 218

bsatybaldyev@oshsu.kg

“Адистештирилген дисциплиналар” бөлүмү

Маразаков Шавкат Адылбекович

 0552 004 485

shavkatmarazakov@mail.ru

“Маалыматтык технологиялар “ бөлүмү

Сатаров Арзымат Эминович

0559079200

 

asatarov74@mail.ru

“Информациялык –коммуникациялык дисциплиналар” циклы

Шакиров Кылычбек Курбанбекович

 

0772290302

kylychbek.shakirov@inbox.ru

 

 

 

 

 

Фото галерея