REGULATION on grant relief in contract payment

For students Контракттык төлөмдөн жеңилдик берүү боюнча ЖОБО