Академиялык саясат ОшМУнун миссиясы жана стратегиясы

ОшМУнун миссиясы жана стратегиясы

Университеттин миссиясы:

  • Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо;
  • билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу;
  • жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды, улуттук, руханий маданиятты калыптандыруу;
  • Мамлекеттин экономикалык, социалдык, маданий, саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүктө, илимде жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо.

Университеттин келечекке карай максаты –ОшМУну классикалык университеттен - дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөөчү жана инновациялык университетке трансформациялоо.

Стратегиялык максат – Дүйнөнүн алдынкы ТОП-700 изилдөөчү университеттеринин катарына кирүү. ОшМУну Борбор Азиядагы  эң алдынкы 3 университеттердин бирине айландыруу.

ОшМУнун миссиясы

Ош мамлекеттик университетинин «Коом жана билим берүү» пилоттук долбоору

ОшМУ 2019-2024