Жаш окумуштуулар

Илим Жаш окумуштуулар

Жаш окумуштуулар

Жаш окумуштуулар кеңеши (ЖОК) - бул жаш окумуштуулардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу боюнча университеттин  жаштар жолугушуусун чагылдырган активдүү коллегиялык кеңеш берүүчү орган. Жаш окумуштуулар кенеши ОшМУнун илимий, илимий-техникалык жана инновациялык саясатын калыптандыруу жана жүзөгө ашыруу жаатындагы жаш окумуштуулардын уюштуруу кеңеши.

ЖОКнин максаты - жаш окумуштуулардын профессионалдык өсүшүн жана алардын актуалдуу илимий-изилдөө маселелерди чечүүгө болгон аракеттерин активдештирүү жана айкалыштыруу, ошондой эле жаш илимпоздордун инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү:

1. Илимий жаштардын кесиптик өсүшүнө көмөктөшүү, ошондой эле жаштардын илимий демилгелерин өркүндөтүү жана университетте жаш илимий жана кесипкөй кадрларды консолидациялоо;

2. Университеттин жаш изидлөөчүлөрү  менен  эл аралык эксперттердин ортосунда билим, тажрыйба алмашуусуна көмөк көрсөтүү

3. Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, илимдин жана илимдин акыркы жетишкендиктерин жайылтууда жаш окумуштууларга  жардам берүү;

4. Жаш окумуштуулардын жана адистердин илимий чыгармачылыгын өнүктүрүү жана колдоо жаатында республикада жана чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн илимий конференцияларга, симпозиумдарга, көргөзмөлөргө жана тематикалык жолугушууларга катышууга мүмкүнчүлүк түзүү;

5. Жаш мугалимдерди кесиптик жалпы билим берүү иш-аракеттерин адаптациялоого жардам берүү;

6. Жаш окумуштуулардын  кызыкчылыгын колдонуудагы мыйзамга каршы келбеген финансылык ресурстарды кошумча изилдөө жана башка иш-чараларды жүргүзүү.

7. ОшМУнун илимий жана билим берүүдөгү иш-чараларын уюштуруу.

Стратегиясы

Жаш окумуштуулар кенеши - бул илимий изилдөө жаатындагы келечектеги кесипкөй муун жана ар бир жаш адистин ишмердүүлүгүндөгү компетенттүүлүккө негизделген мамилеси, билим берүүдогу жана административдик кызматтарынын иштелип чыккан күч структурасы.

Миссиясы:

ОшМУнун  “Жаш окумуштуулар кеңеши”  - профессионалдуу өсүүгө көмөктөшүү жана университетти өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча прогрессивдүү илимий-изилдөө  чечимдерди калыптандырууга багытталган жаш илимпоздордун чыгармачыл демилгелерин өнүктүрүү

Сагынбаев Эмиль Жаш окмуштуулар кеңешинин төрагасы

Ибрагимова  Махаббат  Жаш окмуштуулар кеңешинин төрагасынын орун басары

Сапарбаева  Айнура илимий иштер жана проект боюнча адис

Абылкасымова Асель Жаш окмуштуулар кеңешинин катчысы 

 

 

Фото галерея