Кыргыз-Кытай  факультети

Университет Структуралар Факультеттер Кыргыз-Кытай факультети

Кыргыз-Кытай  факультети

                       

Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Конфуций институту Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы достук жана билим берүү жаатындагы мамилени чыңдоо максатында Бээжиндеги Конфуций институттарынын башкы башкармалыгы (кытай тилин жана маданиятын жайылтуунун Мамлекеттик канцеляриясы) менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде  (23.01.2013ж.)  ачылган.

Институттун ишмердүүлүгүн жөнгө салуу үчүн ОшМУ менен Синьцзян Педагогикалык Университетинин ортосунда Конфуций Институтун ачуу боюнча атайын келишим түзүлгөн (1.02.2013ж.).

Жогоруда айтылган келишимдердин негизинде ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен ОшМУнун алдындагы Конфуций Институтун түзүү жана анын Уставын бекитүү чечими кабыл алынган. (ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин  № 5- отуруму 20.02.2013-ж.).

2016-жылдан баштап, Конфуций институту эл аралык программаларды ишке ашыруу менен алектенүүчү структура катары каралып, окуу процессин толук кандуу уюштуруу, сапатын жакшыртуу максатында жана студенттердин контингентинин көбөйгөндүгүнө байланыштуу ОшМУнун Уставынын 1.15 жана 2.3 пункттарынын  негизинде Кыргыз-Кытай факультети болуп кайрадан түзүлөт.

Факультеттин миссиясы – Кытай Эл Республикасы менен ар тараптуу үзгүлтүксүз кызматташуу менен академиялык мобилдүүлүктү камсыз кылуу аркылуу чет тилдеринде жогорку деңгээлде сүйлөгөн, жаңыча көз караштагы ой жүгүрткөн, социалдык жоопкерчиликти сезе алган, жогорку этикалык жана моралдык сапаттарга ээ болгон, динамикалык жактан тынымсыз өзгөрүп турган дүйнөдө өз алдынча туура чечим чыгара алган, улуттук кызыкчылыктарды жана баалуулуктарды биринчи орунга койгон кадрларды даярдоо.

Факультеттин максаты –Заманбап билим берүү чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдүн жана атаандаштыктын талаптарына жооп бере турган, чет жактан жогорку даражада билим алып, квалификациясын жогорулатып келген, илимий изилдөө иштери менен тынымсыз алектенген компетенттүү кадрлардын билим берүүсү менен кытай тилин, маданиятын, экономикасын, саясатын ар тараптан билимин жогорулатуу менен мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты адистерди даярдоо.

Факультеттин милдети – заманбап билим берүү системасында ийкемдүү мамиле жасоо аркылуу билим берүүнүн жогорку сапатты камсыз кылуу, ички жана тышкы кызыкдар тараптар менен тыгыз байланышта иштешип, анын жыйынтыгына анализ жана мониторинг жүргүзүү, өзүн-өзү баалоо жана адилет башкаруу жолу аркылуу программаларды оптималдаштыруу;

- студенттер менен окутуучулардын илимий-изилдөө иштерине көбүрөөк көңүл буруу, коомдук жана өндүрүштүк иш-чараларга активдүү катыштыруу,  эки өлкөнүн ортосундагы карым-катнашты, мамилелерди жаңы нукка буруу;

- ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультети менен КЭРдин ЖОЖдорунун ортосундагы кол коюлган ар тараптуу кызматташуу жана достук келищимдерине таянып, институттун эсебинен кошумча билим берүү кызматтарын, академиялык мобилдүүлүктү өңүктүрүү жана заманбап коомдогу конкуренцияга туруштук бере ала турган билим берүү программаларын ачуу.

 

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Лингвистика

Котормо жана котормо таануу

бакалавриат

Күндүзгү

4  жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

2

Кытай таануу

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

магистратура

Күндүзгү

2 жыл

3

Филология

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Кытай тили жана кытай таануу

Абдыкулов Марат Омурбекович

0557 245 030

mabdykulov@oshsu.kg 
   

 

         

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Айтикеев Токтосун Кеңешбекович

0558 887788

0707 887788

taitikeev@oshsu.kg.

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Үсөн уулу Маматаир

0552 767 631

musonuulu@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Каримов Кыяз 

0558 199 584

0505 199 584

gkarimov@oshsu.kg

Декандын илимий иштери жана эл аралык байланыштар боюнча орун басары 

Абдыкулов Марат Омурбекович

0557 245 030

mabdykulov@oshsu.kg 

Эл аралык байланыштар боюнча орун басары

Мааткеримова Айдай Маматжановна

0555 190 581

amatkerimova@oshsu.kg

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

Абыдкаарова Турдукан

0551 454 947

0507 171 740

tabdykaarova@oshsu.kg

Магистратура боюнча жооптуу

Алымбекова Венера Абасбековна

0778 025 034

0557 509 290

valymbekova@oshsu.kg

Практика жетекчиси

Тыныстан Пазылов

0709 890 063

dtpazylov@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин  төрайымы

Нурпейил

0559 050 006

nmuhtarbekkyzy@oshsu.kg

 

Фото галерея