Медицина факультети

Адрес Ош шаары ​Водозаборная көчөсү, 215
Телефон +996 779 745 950
Факс
Веб-сайт http://medical.oshsu.kg
E-mail medfak.oshsu@gmail.com

                                                                                                          

Ош облусунун аймагында медицина факультетин ачуунун зарылдыгы өткөн кылымдын акыркы он жылдыктарында сезиле баштаган аймактын медицина мекемелериндеги кадрлардын жетишсиздигин жоюу талабынан келип чыккан.

Медицина факультетин түзүүдө Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор Б.Ж. Бешимов баштаган жетекчилиги облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысынын жана Ош облустук администрациянын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана маданият министрлиги талап кылган керектүү документтерди даярдоо боюнча чоң иштерди баштаган. Жаңы факультеттин уюштурулушуна университеттин жетекчилиги, ошондой эле практикалык саламаттыкты сактоонун көрүнүктүү өкүлдөрү: Рисалиев Д.Д., Тойчуев Р.М., Джумабаев Ч.Дж., Шайназаров Т.Ш. ., Атаханов К.А., Максимбеков И.Н., Жээнбаев Ж.Ж., Байсалов А.Б. жана Ош шаардык саламаттыкты сактоонун жетекчилиги көп күч жумшады. 1992-жылы университет тарабынан тапшырылган документтердин негизинде Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин базасында медицина факультетин ачуу чечими кабыл алынган. (КР Өкмөтүнүн 1992-ж. 5.11 № 552 Токтому; КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин 1992-ж. 17.11 № 324 буйругу) Бул факультеттин ачылышына жана уюштурулушуна көп эмгек жасаган медицина илимдеринин кандидаты, доцент Ж.Ж. Жеенбаев декан болуп дайындалды. Жаңы факультетти облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгы көзөмөлдөгөн, анын башчысы м.и.к., доцент Рисалиев Д.Д. болгон.

 

Миссия – Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;

   Мамлекеттин экономикалык,социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды дардоо;

  Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү.

 

 

 Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Дарылоо иши

 

Жогорку

Күзүндүзгү

6жыл

2

Педиатрия

Жогорку

күндүзгү

6жыл

3

Стоматология

 

Жогорку

күндүзгү

5жыл

4

Фармация

Жогорку

Күндүзгү

Кечки

5жыл

3 жыл

5

         МПД                                “Коомдук саламаттык сактоо”

 

Жогорку

күндүзгү

6жыл

6

ВСО (жогорку билимдүү мээрбан иши)

 

жогорку

Кечки

3жыл

 Кафедралар

Кафедра башчысы

Кафедранын аталышы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Арстанбеков Маматжан Арстанбекович

 

“Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология”

0557-70-92-22

marstanbekov@oshsu.kg

Боронова Зыйнат Самидиновна

“Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы”

0554-12-13-77

zboronova@oshsu

Джемуратов Максатбек Абдыкадырович

“Онкология, офтальмология жана оториноларингология”

0773-16-39-71

0553-16-39-71

mdjemuratov@oshsu

Джолдубаев  Ырысбай Джолдубаевич

“Ички оорулар № 3”

0557-81-20-15

ydjoldubaev@oshsu

Камалов Жылдыз Камалови

“Табигый илимдер дисциплинасы”

0777-56-23-68

0557-61-07-07

jkamalov@oshsu

Мамаев Түгөлбай Мамаевич

“Коомдук саламаттык сактоо”

0554-24-17-11

0773-59-70-07

tmamaev@oshsu

Мамажакып уулу Жаныбай

“Хирургиялык жана стоматолгия курактык стоматология”

0773-00-05-62

0559-00-05-62

jmamajakypuulu@oshsu

Мамажакып уулу Чынгыз

“Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу” 

0558-20-06-78

сhmamajakyp uulu@oshsu.kg

Мамасаидов Абдимуталиб Ташалиевич

“Ички оорулар №1”

0552-75-70-40

amamasaidov@oshsu.kg

Маметов Равшан Раимбердиевич

“Балдар хирургиясынын”

0779-66-09-24

0559-12-04-64

0555-81-47-57

rmametov@oshsu

Маметова Алтынай Сулаймановна

“Жалпы, клиникалык биология жана патофизиология”

0778-82-46-58

amametova@oshsu

Матазов Бакыт Абдылдаевич

“Урология ,оперативдик хирургия жана теривенерология”

0555-19-71-47

0771-07-84-00

bmatazov@oshsu.kg

Муратов Абдижалил Абдыразакович

“Жалпы хирургия”

0773-98-35-47

0559-06-06-57

amuratov@oshsu

 

Муратова Жанара

Кочкоровна

“Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомия конституционалдык  типология” 

0552-12-92-99

jmuratova@oshsu

Нуруева Замира Аттокуровна

“Педиатрия №1”

0770-20-67-20

0557-00-59-58

znurueva @oshsu.kg

Осмонов Тагайбек Женишбаевич

“Хирургиялык оорулар”

0554-00-53-57

  tosmonov @oshsu.kg

Раззаков Азизбек Кокоевич

“Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар”

0554-00-53-01

0779-69-25-45

arazzakov@oshsu.kg

Садыкова Алтынай Акбаралиевна

“Ички оорулар №2” кафедрасынын башчысы

0779-01-21-10

0558-01-21-10

asadykova@oshsu

Сейитбеков Таалайбек Токурович

“Травматология , сот медицина жана нур диагностика”

0773-93-13-27

0555-93-13-27

tseiitbekov@oshsu

Тайчиев Имамназар Тайчиевич

“Эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар”

0777-70-90-00

0557-06-01-54

itaichiev@oshsu

Уметова Джамила Абдуллаевна

“Акушердик жана гинекология”

0772-27-22-07

0553-27-22-07

dumetova@oshsu

Шатманов Суйналы Токтоназарович

 “Гистология жана патанатомия”

0779-86-94-58

 

sshatmanov  @oshsu.kg

Юсупов Фуркат Абдулахатович

“Неврология, нейрохирургия жана психиатрия”

0557-74-47-63

fjusupov@oshsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Медицина факультетинин деканы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Исмаилов Алимбек Адылбекович

    0555

91-35-35

alismailov @oshsu.kg

Медицина факультетинин 1, 2, 3-курстарынын окуу иштер боюнча декандын орун басары, Политология илимдеринин кандидаты, доцент .

Айтиева Шарипа Джалаловна

   0551

77-76-17

shaitieva@oshsu

Медицина факультетинин "Стоматология", "Фармация" адистиктеринин окуу иштер боюнча декандын орун басары.

Пакыров Жеңишбек Каракозуевич

  0778

30-12-22

jpakyrov@oshsu

Декандын “Педиатрия ” жана “Жогорку билимдүү мээрбан иши” адистиктеринин окуу иштери боюнча орун басары

 

Ташиева Гульбара Самидиновна

   0550

36-23-11

   0772

36-23-11

gtashieva@oshsu

Медицина факультетинин “Педиатрия”,”Дарылоо иши” адистигинин 4, 5, 6-курстарынын окуу иштер боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Тажибаев Максатбек Каримович

   0559

79-77-79

mtajibaev@oshsu

Медицина факультетинин илимий иштери боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент

Шерматова Уулжан Балтабаевна

    0550

50-99-58

ushermatova @oshsu gtashieva@oshsu

Модулдук-интеграцияланган программа боюнча декандын орун басары.

Жообасарова Динара Жаамбаевна

    0779

74-59-50

joobasarovadinara@gmail.com

Окуу методикалык кеңешинин төрайымы, улук окутуучу.

Турсунбаева Айнура Турдубековна

     0550

61-71-66

atursunbaeva@oshsu

Окумуштуулар кеңешинин катчысы, химия илимдеринин кандидаты, доцент.

Омурзакова Гүлнара Гуламовна

    0772

95-61-74

omurzakova@oshsu

 

Профбюронун төрагасы, улук окутуучу.

Манасов Насырбек Абдувалиевич

    0772

27-71-86

 

 

 

Аялдар кеңешинин төрайымы, биология илимдеринин кандидаты, доцент.

Касиева Гүлсара Кеңешовна

    0552

51-00-99

gkasieva@oshsu

 

"Дарылоо иши" адистигинин өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басары.

Камчиев Келдияр Акбаралиевич

    0552

66-60-33

kkamchiev@oshsu.ru

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

 

Муйдинов Фазлиддин Ваезиддинович

 

 

omurbekov@oshsu

Тарбия жана социалдык иштер боюнча декандын орун басары.

 

Гульжигитов Максатбек Гульжигитович

 

    0771

01-77-07

 

mguljigitov@oshsu

Контракт иштери боюнча декандын орун басары, окутуучу.

 

Абдраева Феруза Асылбековна

 

    0550

57-08-85

Feruzaabdraeva1983@gmail.com

"Стоматология", "Педиатрия","Фармация" жана "МПД" адистиктеринин өндүрүштүк практика иштери боюнча декандын орун басары,окутуучу.

 

Өмурбеков Эсенбек Өмурбекович

 

 

omurbekov@oshsu

 

 

Фото галерея