Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгү

Илим Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгү

Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгү

                                                                         

Азырку учурда (2023-жылы) Ош мамлекеттик университетинде  КР Улуттук   Аттестациялык Комиссиясынын уруксаты менен университетте 9  Диссертациялык Кеңеш илимдин 27 адистиги боюнча кандидаттык жана доктордук диссертациялар корголуп уюштурулууда.


Д 02.21.629

Ош мамлекеттик университети, КР УИАнын химия жана фитотехнология

институту

02.00.01 – органикалык эмес химия

Д - химиялык

02.00.03 – органикалык химия

Д - химиялык

05.16.08 – нанотехнологиялар. Наноструктуралык материалдар

К - химиялык

Д 14.21.630

Ош мамлекеттик университети, Улуттук фтизиатрия борбору

 

14.01.21 – фтизиатрия

Д – медициналык

14.01.21 – гематология

К – медициналык

14.01.22 – ревматология

К – медициналык

Д 14.21.632

Ош мамлекеттик университети, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы

 

14.03.01 – адамдын анатомиясы

Д – медициналык

14.03.02 – патологиялык анатомия

К – медициналык

03.03.04 – клеткалык биология, цитология, гистология

К – медициналык

 

 

Д 25.21.634

 И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети

25.00.24 – экономикалык, социалдык, саясий жана рекреациялык география

Д - географиялык

 

25.00.36 – геоэкология

-
Д – географиялык

Д 05.21.641

КР УИАнын Машина таануу жана автоматика институту, Ош мамлекеттик университети  

 

05.14.08 – жаңыланып туруучу энергия булактарынын негизги энерго түзүлүштөрү

Д – техникалык

05.14.02 – электростанциялар  жана  электроэнергетикалык  системалар

К – техникалык

05.09.01 – электромеханика жана электрдик аппараттар

К – техникалык

К 10.22.648

Ош мамлекеттик университети жана Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети            

10.02.01 – кыргыз  тили

К – филологиялык

10.02.20 - тектештирме-тарыхый, типологиялык  жана салыштырмалуу тил илими

К – филологиялык

 

 

Д 05.22.651

Ош мамлекеттик университети

05.17.06 - полимерлердин жана композиттердин технологиясы жана кайра иштетүү

Д – техникалык

01.01.02 –дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу

К - физика-математикалык

 

01.01.04 - геометрия жана топология

К - физика-математикалык

01.01.07 – эсептоо математика

К - физика-математикалык

К 08.22.656

Ош мамлекеттик университети 

08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу  (тармактар боюнча)

К – экономикалык

08.00.12 - Бухгалтердик эсеп, статистика

К – экономикалык


Д 06.23.663

Ош мамлекеттик университети, академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети  

06.01.07 - өсүмдүктөрдү коргоо

Д – биологиялык

03.02.08 - экология

К - биологиялык

03.02.05 - энтомология

К – биологиялык

06.01.09 - өсүмдүк өстүрүүчүлүк

К - биологиялык

06.03.02 - токой таануу, токойчулук, токой чарбасын жөнгө салуу жана токой таксациясы

К – биологиялык