Университет Структуралар Колледждер Эл аралык билим берүү программалар колледжи

   Эл аралык билим берүү программалар колледжи

Колледждин курамына дүйнөлүк тилдер жана маданият, чыгыш таануу жана тарых, орус филологиясы факультеттеринин орто кесиптик билим берүү колледждери кошулду.ЭЛ  АРАЛЫК  БИЛИМ  БЕРҮҮ  ПРОГРАММАЛАРЫ КОЛЛЕДЖИНИН ТАРЫХЫ ОшМУнун  Окумуштуулар  Кеңешинин чечими менен (2020-жыл, 28-февральнда №7 протокол) “Университеттин курамындагы структуралык түзүмдөрдүн, факультеттердин жана колледждердин ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана учурдун талабына шайкеш келтирүү максатында аларды оптималдаштыруу” деген №3 маселе боюнча төмөндөгү кабыл алынган чечим бекитилип, ОшМУнун курамында 12-июнь 2020-жылдан баштап орто кесиптик билим берүүчү жаңы “Эл аралык билим берүү программалары колледжи” түзүлдү.

Азыркы учурда эл аралык билим берүү программалар колледжинин директору - филология илимдеринин кандидаты, доцент Зулпукарова Аида Капаровна.

Колледждин миссиясы- билим алууга умтулган жаштардын талабын камсыз кылуу, чет тилдерин жана үйрөнүп жаткан тилдин маданиятын, каада-салтын, ошону менен бирге эл аралык баарлашууну мыкты өздөштүргөн заманбап адистерди, коомчулуктун алдында өз жоопкерчилигин сезе билген инсанды тарбиялап чыгаруу.

Чет тилдер боюнча адистиктерди окутууда илимий деңгээли, иш тажрыйбасы заманбап билим берүүнүн талабына жооп берген окумуштуу-окутуучулар курамы, 2 бөлүм ийгиликтүү эмгектенишүүдө. Колледждин профессордук-окутуучулук курамы өзүнүн илимий-изилдөө иштерин чет тилдерин окутуудагы илимдин жана технологияларды колдонуунун бүгүнкү күндөгү талаптарына ылайык иш алып барууда.

Бүгүнкү күндө эл аралык билим берүү программалары колледжинде жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодо 55 окутуучу,алардын ичинен 1 илимдин кандидаты жана доцент; аспирант жана магистранттар үзүрлүү эмгектенүүдө. Аспирант жана магистрант изденүүчүлөрдүн алды илимий эмгектеринин аягына чыгып келүүдө, бир катар диссертацияларын ийгиликтүү жактап келишти.

 

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Котормо иши (англис, араб, корей, түрк тилдери)

Орто кесиптик

Күндүзгү

9 база

2жыл 10 ай

 

 

11 база

2 жыл

2

Чет тили

Орто кесиптик

Күндүзгү

9 база

2жыл 10 ай

 

 

11 база

2 жыл

 

Бөлүмдөр

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Котормо иши

 

Ага окутуучу

Ысмайылов Садык

 

0776

38-19-03

sadyk.ysmaiylov@gmail.com

 

Чет тили

 

Улук окутуучу Рахимбаева Гульгена Абдуллаевна

 

0556

43-67-57

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледждин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Директор

Зулпукарова Аида Капаровна

0773 66-44-67

 

aidakaparovna@gmail.com

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Касымова Жыпаргул Акбаралиевна

0772 63-01-82

 

kasimova2172@mail.ru

 

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Алмазбекова Элиза Алмазбековна

0553 50-15-05

 

eliza.almazbekova@gmail.com