Илим Жобо

Жобо

 1.Положение о научно-исследовательском отделе

2.Ош мамлекеттик университетинин ИТК (илимий-техникалык кенеши) жөнүндө жобо

 3.Ош мамлекеттик университетинин cтимул берүүчү гранттары аркылуу долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө Жобосу 

4. Гранттарды алуу жөнүндө ЖОБОго кошумча тиркемелер-2023

5.Гранттарды алуу жөнүндө ЖОБОго кошумча тиркемелер №3

 6. Мыкты окуу жана илимий эмгек боюнча ЖОБО

7.Академиялык шыктандыруу боюнча ЖОБО

8. Полож.СМУ

9. Ош мамлекеттикуниверситетинин СИИ (студенттик илимий ийрим) жөнүндө жобо

10.Ош мамлекеттик университетинин ИСК (илимий студенттик коом) жөнүндө жобо

11. Студенттер арасындагы эң мыкты илимий эмгек боюнча ЖОБО

12.Илимий мектеп, илимий бөлүм , сынак боюнча Жоболор

13. Илимий изилдөө боюнча индикатордук план

14. Илимий иш-чараларды өткөрүү боюнча

15. Келишим(Кандидаттарга)