Кесиптер боюнча жалпы маалымат

Абитуриенттерге Кесиптер боюнча жалпы маалыматтар

Кесиптер боюнча жалпы маалымат

Ош мамлекеттик университети 2023-2024 окуу жылына төмөнкү багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 

550300

Филологиялык билим берүү:

 • Кыргыз тили жана адабияты;
 • Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү

мекемелериндеги мамлекеттик тил;

 

Кыргыз тили жана адабияты

 

Күндүзгү/Сырттан Күндүзгү

 

4 жыл/5 жыл

4 жыл

 

 

 

530600

Журналистика:

 • Мультимедиалык журналистика;
 • IT жана мобилдик журналистика;
 • Масс-медиа жана полингвизм.

 

Тарых же англис тили

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Кыргыз тили жана адабияты

 

Күндүзгү

2 жыл

 

531000

Филология

 

Күндүзгү

2 жыл

 

 

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: - Орус тили жана адабияты.

Орус тили жана адабияты

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

531100

Лингвистика: - Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Орус тили жана адабияты

 

Күндүзгү

2 жыл

 

531000

Филология

 

Күндүзгү

2 жыл

 

531100

Лингвистика: - Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

 

Күндүзгү

2 жыл

 

 

 

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 

550300

Филологиялык билим берүү: Англис тили

Англис тили

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

 

Филологиялык билим берүү: Немис тили

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Филологиялык билим берүү: Корей тили

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Англис тили

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Англис тили

 

Күндүзгү

2 жыл

 

531000

Филология

 

Күндүзгү

2 жыл

 

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 

550700

Педагогика:

 • Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы;
 • Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы.

Кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

530300

Психология

Негизги тест

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

 

Магистратура

550700

Педагогика: Башталгыч билим берүү

 

Күндүзгү

2 жыл

 

530300

Психология

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

532000

Дене тарбия

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

Магистратура

 

532000

Дене тарбия жана спорт

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 

550600

Көркөм билим берүү:

 • Музыкалык искусство;
 • Көркөм өнөр искусствосу.

 

ЖРТ милдеттүү эмес

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

570012

Эстраданын музыкалык өнөрү

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү

5 жыл

 

570400

Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

Негизги тест,

жөнд. сыноо

Күндүзгү

4 жыл

 

570014

Актердук өнөр

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

 

570015

Режиссура (Кино, ТВ)

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

 

570006

Кинооператорлук (Кино, ТВ)

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

 

Магистратура

550600

Көркөм билим берүү:

- Музыкалык искусство; - Көркөм өнөр искусствосу.

 

Күндүзгү

2 жыл

 

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ТАРЫХ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ИШТЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү:

Башкарууну документациялык камсыздоо

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

540200

Социалдык иш

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

Магистратура

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

 

Күндүзгү/Сырттан

2 жыл/2,5жыл

 

540200

Социалдык иш

 

Күндүзгү

2 жыл

 

 

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530500

Юриспруденция

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

532200

Укук коргоо иши

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

530002

Сот экспертизасы

Химия

Күндүзгү

4 жыл

 

530004

Бажы иши

Математика

Күндүзгү/Сырттан

5 жыл/6 жыл

 

Магистратура

530500

Юриспруденция

 

Күндүзгү/Сырттан

2 жыл/2,5жыл

 

ТАБИЯТ ТААНУУ, ТУРИЗМ ЖАНА АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550100

Табигый-илимий билим берүү: (Биология; Химия; География)

Биология же химия

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

520200

Биология

Биология же химия

Күндүзгү

4 жыл

 

520100

Химия (профили: химиялык-экологиялык, криминалистикалык экспертиза)

Химия же биология

Күндүзгү

4 жыл

 

600200

Туризм

Тарых же анг. тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

610200

Агрономия

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

610001

Ветеринария

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

5 жыл/6 жыл

 

620001

Колдонмо геодезия

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

5 жыл/6 жыл

 

Магистратура

550100

Табигый-илимий билим берүү

 

Күндүзгү

2 жыл

 

520200

Биология

 

Күндүзгү

2 жыл

 

520100

Химия

 

Күндүзгү

2 жыл

 

600200

Туризм

 

Күндүзгү

2 жыл

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 

550200

Физика-математикалык билим берүү:

Математика, Информатика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

510100

Математика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

 

510200

Колдонмо математика жана информатика

 • Колдонмо математика жана информатика;
 • Big Data аналитик.

Математика же физика

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

 

710300

Колдонмо информатика:

 • Экономикадагы колдонмо информатика;
 • Архитектурадагы колдонмо информатика;
 • Бизнес-процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу.

 

Математика же физика

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

 

710100

Информатика жана эсептөө техникасы:

 • Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС);
 • Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

 

Математика же физика

 

Күндүзгү

 

4 жыл

 

 

 

 

710200

Информациялык системалар жана технологиялар:

 • Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар;
 • Билим берүүдөгү информациялык системалар жана технологиялар.

Математика же физика

 

Күндүзгү, Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

590100

Маалыматтык коопсуздук

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

 

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

510700

Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

710400

Программалык инженерия: Веб-технологиялар жана мобилдик

системаларды программалык камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

570400

Дизайн: графикалык дизайн

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

Магистратура

550200

Физика-математикалык билим берүү

 

Күндүзгү

2 жыл

 

510100

Математика

 

Күндүзгү

2 жыл

 

510200

Колдонмо математика жана информатика

 

Күндүзгү

2 жыл

 

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

 

Күндүзгү

2 жыл

 

710200

Информациялык системалар жана технологиялар

 

Күндүзгү

2 жыл

 

710300

Колдонмо информатика

 

Күндүзгү

2 жыл

 

 

 

Билим берүүнүн менеджменти

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү: Физика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

510400

Физика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

640200

Электроэнергетика жана электротехника:

Электр менен камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

610300

Агроинженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

710400

Программалык инженерия: Электромобилдер жана роботтук техникалык системаларды автоматтык башкаруу үчүн программаларды иштеп чыгуу

Математика же физика

 

Күндүзгү

 

4 жыл

 

 

750100

Архитектура

Негизги тест, чыгармачылыгын

сыноо

Күндүзгү

5 жыл

 

 

700800

Техникалык физика:

-Медициналык физика;

-Криминалистикалык экспертизанын физикалык методдору

Математика же физика

 

Күндүзгү

 

4 жыл

 

 

Экспер.

Эмгек жана жалпы техникалык дисциплиналар

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

550200

Физика-математикалык билим берүү: Физика

 

Күндүзгү

2 жыл

 

640200

Электроэнергетика жана электротехника:

Электр менен камсыздоо;

 

Күндүзгү

2 жыл

 

510400

Физика

 

Күндүзгү

2 жыл

 

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

580100

Экономика:

- Финансы жана кредит;

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

 

 

 

 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканалардын экономикасы жана башкаруу;
 • Салык жана салык салуу;
 • Экономикадагы математикалык методдор.

 

 

 

 

 

580200

Менеджмент:

 • Менеджмент;
 • Уюмдун менеджменти;
 • Персоналды башкаруу.

 

 

Математика

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

580500

Бизнес информатика

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

580700

Бизнести башкаруу

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

 

581000

Маркетинг

Математика

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

580100

Экономика

 

Күндүзгү

2 жыл

 

580200

Менеджмент

 

Күндүзгү

2 жыл

 

581000

Маркетинг

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530800

Эл аралык мамилелер

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

 

530200

Саясат таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

530800

Эл аралык мамилелер

 

Күндүзгү

2 жыл

 

530200

Саясат таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ЧЫГЫШ ТААНУУ ИНСТИТУТУ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Анг. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

 

Экспер.

Конфликтология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

 

 

(корей, араб, фарс, япон тилдери)

 

 

 

 

Магистратура

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

РОССИЯЛЫК ЖАНА ЕВРАЗИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

531500

Аймак таануу: Чыгыш Азия

Россия менен кош дипломдуу программа

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

 

Эксп.

Башталгыч билим берүү. Англис тили

Россия менен кош дипломдуу программа

Негизги тест

Күндүзгү

5 жыл

 

Эксп.

Математика жана компьютердик илимдер: Инженердик жана технологиялык долбоорлоодо компьютердик моделдөө

Россия менен кош дипломдуу программа

 

Негизги тест

 

Күндүзгү/Сырттан

 

4 жыл/5 жыл

 

 

Эксп.

Эл аралык мамилелердеги санариптик дипломатия.

Россия менен кош дипломдуу программа

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

531500

Аймак таануу: Чыгыш Азиядагы интеграциялык процесстер:

коомдук-саясий аспектилери

Россия менен кош дипломдуу программа

 

 

Күндүзгү

 

2 жыл

 

 

530800

Эл аралык мамилелер жана санариптик дипломатия

Россия менен кош дипломдуу программа

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ТҮРК ТИЛДҮҮ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

710400

Программалык инженерия

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

710500

Интернет технологиялар жана башкаруу

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

 

580100

Экономика: Дүйнөлүк экономика

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл / 5 жыл

 

 

600200

Туризм:

 • Туризм менеджменти жана мейманкана иши;
 • Эл аралык туризм.

 

Англ. тили же тарых

 

Күндүзгү

 

4 жыл

 

 

ЕВРОПАЛЫК ЖАНА АМЕРИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ БӨЛҮМҮ

531800

Европа таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

 

580700

Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес

Математика

Күндүзгү

4 жыл

 

530500

Юриспруденция: Эл аралык жана европалык укук

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

 

 

 

Англис тили кошумча котормо жана котормо таануу профили менен

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

Англис тили кошумча компьютердик лингвистика профили менен

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

580700

Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес

 

Күндүзгү

2 жыл

 

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

532300

Кытай таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

710400

Программалык инженерия:

 • Информатика жана технология;
 • Электрондук маалымат инженериясы.

Математика же физика

 

Күндүзгү

 

4 жыл

 

 

531000

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (Англис тили)

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

531000

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (Кытай тили)

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Магистратура

532300

Кытай таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

 

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

 

Күндүзгү

2 жыл

 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

560001

Дарылоо иши

Химия, биология

Күндүзгү

6 жыл

 

560002

Педиатрия

Химия, биология

Күндүзгү

6 жыл

 

560003

Медициналык алдын алуу иши

Химия, биология

Күндүзгү

6 жыл

 

560004

Стоматология

Химия, биология

Күндүзгү

5 жыл

 

560005

Фармация

Химия, биология

Күндүзгү

5 жыл

 

560005

Фармация (орто кесиптик жана жог. мед. бил. баз.)

 

Кечки

3 жыл

 

 

560006

Медициналык айым иши

Химия, биология

Кечки

 

 

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 

Дарылоо иши (чет элдик жарандар үчүн)

 

Күндүзгү

5 жыл

 

Магистратура

560100

Коомдук саламаттыкты сактоо

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

 

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

 

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050717

Теология

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

Магистратура

531600

Теология

 

Күндүзгү

2 жыл

 

ФИНАНСЫ – ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

 

030503

Укук таануу

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

030505

Укук коргоо ишмердүүлүгү

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

 

 

080110

Экономика жана бухгалтердик эсеп

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

080106

Финансы

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

080107

Салык жана салык салуу

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

080108

Банк иши

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

050717

Теология

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050709

Башталгыч класстарда окутуу

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында 11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

 

050704

Мектепке чейинки билим берүү

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында 11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

 

050721

Дене тарбия

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

230109

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды

программалык жабдуу (ПОВТАС)

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

070602

Дизайн

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

260903

Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

040101

Социалдык иш

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

040104

Социалдык патронаж

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

 

032002

Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050303

Чет тили

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

050720

Котормо иши (англис тили)

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

050720

Котормо иши (кытай тили)

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

050720

Котормо иши (корей, араб, түрк тилдери)

 

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

STEM ИННОВАЦИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

140212

Электр менен жабдуу

 

9-кл. базасында 11-кл. баз. күндүзгү 11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

 

 

190604

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

 

9-кл. базасында 11-кл. баз. күндүзгү 11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

 

 

190503

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

200403

Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

230110

Эсептөө техникаларынын каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

230701

Колдонмо информатика (Экономика аймагында)

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

220206

Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

 

9-кл. базасында 11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

 

 

111201

Ветеринария

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

100201

Туризм

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

120101

Колдонмо геодезия

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

060102

Акушердик иш

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060109

Медициналык айым иши

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060101

Дарылоо иши

 

11-кл. базасында

3 жыл 6 ай

 

060106

Ортопедиялык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060107

Профилактикалык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060108

Фармация

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060110

Лабораториялык диагностика

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

ӨЗГӨН ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча

предмет

Окуу формасы

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

060102

Акушердик иш

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060109

Медициналык айым иши

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060101

Дарылоо иши

 

11-кл. базасында

3 жыл 6 ай

 

060106

Ортопедиялык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060107

Профилактикалык стоматология

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060108

Фармация

 

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

 

060113

Физикалык терапия

 

9-кл. базасында 11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

 

IT АКАДЕМИЯ

Багыты/адистиги

Окуу формасы

Баштапкы

билим деңгээли

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

WEB–технология

Күндүзгү

9-кл. / 11-кл. баз.

1 жыл

 

 

Локалдык тармактар администратору

Күндүзгү

9-кл. / 11-кл. баз.

1 жыл

 

Программалоо курстары

Күндүзгү

9-кл. / 11-кл. баз.

3 ай

 

Робототехника

Күндүзгү

5-кл. базасында

3 ай

 

“АДИС” окуу борбору

Багыты/адистиги

Окуу формасы

Баштапкы

билим деңгээли

Окуу

мөөнөтү

Келишим

акысы

Окуу курстары

Компьютердик курстар (Web-программалоо,  графика, дизайн);

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Тил курстары (англис, кытай, орус, араб, түрк, корей, немец, япон тилдери);

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Бухгалтердик курстар (финансылык эсеп, 1С бухгалтерия, бухгалтердик эсеп, мамлекеттик сатып алуулар (тендер), бизнести пландоо);

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Психология жана педагогика:

Педагогикалык квалификацияларды жогорулатуу;

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, гитара, аккордеон, фортепиано);

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Кулинария (Ашпозчу, бармен, официант);

Күндүзгү

 

1-2 ай

 

Бычып тигүү (декоративдик колдонмо искусство, элиталык пардаларды тигүү);

Күндүзгү

 

1-2 ай

 

Биринчи медициналык жардам көрсөтүү, укалоо (үй медайымы);

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Чет элдик жарандар үчүн тил курстары (орус, кыргыз тилдери);

Күндүзгү

 

1-3 ай

 

Жалпы республикалык тестке даярдоо курстары (ОРТ)

Жалпы республикалык тестке даярдоо (математика,кыргыз тили,орус тили, биология, химия, физика, тарых)

Күндүзгү

10-11кл.

10 ай

1-5 ай

 

Окууга кирүү үчүн керектелүүчү документтер:

 • Абитуриенттин арызы;
 • АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);
 • ЖРТнын сертификаты;
 • 3 х 4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;
 • Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;
 • Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500,

Ленин көчөсү 331, ОшМУнун башкы корпусу, Кабыл алуу комиссиясы 137-каб.,

Телефон: 0(3222)70818, WhatsApp: +996770111110

Факс: 0(3222)70915

Сайт: www.oshsu.kg, Е-mail: priem@oshsu.kg

КРнын ББжИ минист. лиценз.: №D2018-0001 13.11.2018, №C2019-0021 26.07.2019

 

Кесиптер боюнча жалпы маалыматтар

Фото галерея