Башкы Фото галерея

Студенттер библиотекада

ОшМУда 18 китепкана, 40 окуу залы бар. Китеп фонду 1 000 000дон ашуун жана  электрондук  библиотека кызмат кылат.

Фото галерея