Университет Структуралар Бөлүмдөр Атайын жана мобилизациялык иштер боюнча бөлүмү

Атайын жана мобилизациялык иштер бɵлүмү

Адрес Ош шаары, Ленин көчөсү 331
Телефон 03222 70821
Факс
Веб-сайт
E-mail b.akkulova@gmail.com

      Ош мамлекеттик университетинин  2020-жылдын 9-мартындагы №303 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын Ɵкмɵтүнүн  токтомуна ылайык штаттык ɵзгɵртүүлɵр  киргизилип,  кадрлар башкармалыгы жоюлгандыктан, атайын жана мобилизациялык иштер боюнча бɵлүм түзүлүп аны Аккулова Бегайым Камаловна жетектеп келүүдө.

Бөлүм университеттин уставынын негизинде түзүлгөн жобого  ылайык өз ишмердүүлүгүн ректордун буйругу жана көрсөтмөсү менен аткарат.

Бɵлүмдүн  курамы тɵмɵндɵгү кызматкерлерден турат:  бɵлүм башчы, башкы адис, жетектɵɵчү адис.

Атайын жана мобилизациялык иштер боюнча бөлүмү:

   1.Бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалыматтарды топтоп, электрондук жана басма түрүндө министрликке маалымат берип, дипломдорго берилүүчү сандык заказды (форма 1-06) ачып жана корректордук баракчаларды квалификация берүү жөнүндөгү буйрук менен текшеришип, басмаканага жөнөтүшөт.

     2.Атайын бөлүмгө түшкөндөн кийин өз эрежелеринине таянып бүтүрүүчүлөрдүн колуна тапшырышат.

     3.Ош мамлекеттик университеттинин аскерге милдеттүү кызматкерлери жана студенттерине тийиштүү иш кагаздары боюнча шаардык, райондук аскер комиссариаттары менен кызматташуу жүргүзүлөт.

 Атайын жана мобилизациялык иштер боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты жɵнү

Кызматы

Электрондук почтасы

Иш телефону

1

Аккулова Бегайым Камаловна

Бɵлүм башчы

b.akkulova@gmail.com

0322270821

2

Айтматова Айжамал Суюнбаевна

Жетектɵɵчү адис

aitmatova17@mail.ru

0322270738

3

Божубаева Гульмира Кадырбековна

Башкы адис

bojubaeva  @mail.ru

0322270738

4

Исмаил кызы Тургунай

Адис

ismailkyzyt@list.ru

0322270821

Атайын жана мобилизациялык иштер боюнча бөлүмүнүн иш кагаздары толугу менен AVN программасынын негизинде автоматташтырылган. Азыркы учурда AiDoc программасы менен иш алып барууда.

Фото галерея