İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üniversite Yapı Fakülteler İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Адрес А. Масалиев проспектиси 80
Телефон 0(3222) 4-57-39
Факс https://www.instagram.com/oshsu_bim_official/
Веб-сайт http://bim.oshsu.kg/
E-mail israilov@oshsu.kg

                                                                                                                                                                      ...      

               Бизнес жана менеджмент факультети 1996-жылы ОшМУ менен АКШнын Портленд университетинин Бизнес жана менеджмент тармактарындагы адистерди даярдоо проектисинин алкагында ачылган.

Факультеттеги окуу-тарбиялык иштерди жана илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүктү адистештирилген алты кафедра алып барат – “Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ”, “Ишкананын экономикасы жана бизнести башкаруу”, “Бизнес-информатика жана экономикадагы математика”, “Финансы жана кредит”, “Экономика жана салыктар” жана “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”.

Факультеттин ишмердүүлүгүнө өзүнүн салымын кошкон коомдук уюмдар – окуу-методикалык кеңеш, профсоюз уюму, аялдар кеңеши, жаштар комитети, жаштар бизнес клубу, ОшМУнун ENACTUS командасы жана студенттик өзүн-өзү башкаруу уюму.

Факультетте күндүзгү жана дистанттык окуу бөлүмдөрүндө жалпысынан 4 миңге жакын студент (анын ичинде 64 студент бюджеттик негизде) билим алат. 1996-жылдан бери 200 ашуун студент ар түрдүү эл аралык билим берүү программалардын негизинде АКШ, Россия Федерациясы, Англия, Германия, Франция, Испания жана Кытай мамлекеттеринин белгилүү университеттеринде билим алып, стажировка жана курстардан өтүп, тажрыйба алмашып келишүүдө.

2010-жылдын декабрь айынан тартып 2012-жылдын май айы аралыгында факультет Орто Азиядагы жогорку окуу жайларынын окуу программаларын аккредитациялоо боюнча TEMPUS проектисине катышып, “Экономика” багыты боюнча окутуунун сапатын текшерүүдө бардык баскычтардан ийгиликтүү өтүп, эл аралык аккредитациялоонун сертификатына ээ болду.

Бизнес жана менеджмент факультетин жетектеп турган инсандар:

1996-2003-жж. – э.и.к., доцент Акназарова Ж.К.,

2003-2005-жж. – э.и.д., профессор Купуев П.К.,

2005-2008-жж. – э.и.д., пофессор Эргешбаев У.Ж.,

2008-2009-жж. – т.и.к., доцент Айбашев М.Ж.,

2009-2015-жж. – ф.-м.и.к., доцент Асанов А.Р.,

2015-2020-жж. – э.и.д., профессор Убайдуллаев М.Б.,

2020-жылдын декабрь айынан баштап факультетти э.и.к., доцент Исраилов Т.М. жетектеп келет.

 

Факультеттин миссиясы – базар экономикасынын талаптарына жооп берген, чет тилдерин жана жаңы информаицялык технологияларды тереңдетип өздөштүргөн, менеджмент, бизнес, экономика жана финансы тармактарында атаандаштыкка туруштук бере алган, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Факультеттин максаты – ааламдашуу процессинде тез өзгөрүлүп турган замандын шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй, заманбап адистерди даярдап чыгаруу.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Экономика:

А) Бухгалтердик эсеп жана анализ

Б) Салык жана салык салуу

В) финансы жана банк иши

Г) Ишканалар экономикасы жана башкаруу

Д) Экономикадагы математикалык методдор

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4, 5 жыл

магистратура

 

2 жыл

2

Менеджмент

бакалавриат

Күндүзгү,

Дистанттык

4, 5 жыл

магистратура

 

2 жыл

3

Бизнести башкаруу

бакалавриат

Күндүзгү, Дистанттык

4, 5 жыл

4

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Бакалавриат

Күндүзгү, Дистанттык

4, 5 жыл

5

Бизнес информатика

Бакалавриат

Күндүзгү, Дистанттык

4, 5 жыл

 

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

Дареги

Бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ

 

Э.и.к., доцент Мырзараимова И.Р.

 

0770633815

imyrzaibraimova@oshsu.kg

Салык жана салык салуу

Э.и.к., доцент Аматова У.О.

0772913884

uamatova@mail.ru

 

Финансы жана банк иши

Э.и.д., профессор Кулуева Ч.Р.

0771255557

chkulueva@oshsu.kg

Ишканалар экономикасы жана бизнести башкаруу

Э.и.к., доцент Таалайбек уулу Тариель

-

Tariel_s@mail.ru

 

Бизнес информатика жана экономикадагы математика

Ф-м.и.к., доц. Бекешов Т.О.

0772611505

0551611505

Bekeshov61@mail.ru

 

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Т.и.к., доцент Маматова А.Б.

0557108806

anuram@list.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

Дареги

Декан

Исраилов Тимур Мурзабекович

0779095556

israilov@oshsu.kg,

israilov_tima@mail.ru

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Момбекова Гульназ

0773063045

gmombekova78@mail.ru

 

Декандын сырттан окуу иштери боюнча орун басары

Белеков Женишбек Качыбекович

0772424319

0552424319

belekov@oshsu.kg

Декандын илимий иштери боюнча орун басары 

Садыкова Разия

0778811132

Raziya.sadykova.83@mail.ru

 

Декандын тарбия иштери  боюнча орун басары

Паизбекова Клара

0708323283

 

kpaisbekova@mail.ru

 

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

Ташмурзаева Гульзат

0778371306

gtashmurzaeva@oshsu.kg

 

Окумуштуу катчы

Аттокурова Алмагуль

0772200162

a_attokurova@oshsu.kg

Магистратура боюнча жооптуу

(Экономика)

Джоробаева Мукаддас

0777474720

mdjorobaeva@oshsu.kg

 

Магистратура боюнча жооптуу

(Менеджмент)

Исмаилова Кальмира

0773264370

kismailova@oshsu.kg

Практика жетекчиси

Токторов Кубаныч

0770836402

toktorov@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин  төрагасы

Калбаев Умирбек

0778722623

 

Аялдар кеңешинин

төрайымы

Абдыгапарова Перизат

0772117704

Feya-7@mail.ru

 

Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси

Ташиев Нияз Маметибраимович

0770479948

0550479948

ntashiev@oshsu.kg