Юридика факультети

Üniversite Yapı Fakülteler Hukuk Fakültesi

Юридика факультети

Адрес Ош шаары, И.Раззаков пр., 19/1а
Телефон (03222)8-28-23
Факс
Веб-сайт http://law.oshsu.kg/
E-mail kuldysheva@oshsu.kg oshgu_yurfak@mail.ru

 

Адрес

И.Раззаков проспекти №21

Телефон

+996555109335

Факс

+996-7-09-15

Веб-сайт

htt//Faculty of Law

E-mail

law.oshsu.kg@mail.ru

 

Юридика факультетинин тарыхы

Юридика факультети гуманитардык ракурстагы кесиптик-жогорку билимдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Юридика факультетинин тарыхы 1992-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту университет статусун алгандыгына теңдеш келип, керектүү адистиктер менен толукталыш зарылчылыгына байланыштуу ачылган. Алгач  тарых факультетинин курамында укук таануу бөлүмү болуп, ал эми 1996-жылы өз алдынча  юридика факультети болуп түзүлгөн. Факультетти тарых илимдеринин  кандидаты, доцент Ж.А. Адилбаев жетектеген. 1998-жылдан баштап аталган факультетти юридика илимдеринин  кандидаты  Э.С.Токторов жетектеп келген.

2007-жылы Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечиминин  жана  2007-жылдын  29-августундагы №238 буйругуна  ылайык  Ош  мамлекеттик университетинин структурасын оптималдаштыруу  максатында  “Бажы-юридика” факультети түзүлүп, 2007-жылдын сентябрь айында  Ош мамлекеттик университетинин ректорунун №241/1буйругyнун негизинде Бажы-юридика факультетинде “Бажы иши” кафедрасы ачылган. 2008-2009-окуу жылынан тартып Бажы-юридика факультети тарых факультетине кошулуп тарых-юридика факультети болуп түзүлгөн.

2010-2011-окуу жылынан тартып ОшМУнун Окумуштулар кеңешинин чечими менен аталган факультетке “социалдык иштер боюнча адистиги”  квалификациясын ыйгаруучу “Социалдык иштер” адистиги кошулган.

2013-жылдын 20-сентябрындагы ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен кафедралар жаңыдан түзүлүп мамлекеттин жана  укуктун теориясы, тарыхы; Кылмыш жаза укугу жана процесси; Жарандык укук жана процесси деп аталып, адистик боюнча 3 бүтүрүүчү кафедра иш алып барат.

2014-жылдын  5-сентябрындагы ректордун №405 буйругунун негизинде өз алдынча Юридика факультети түзүлдү.

Факультеттин миссиясы

Заманбап технологиялардын, жогорку сапаттагы окутуу программаларына жана башка иш-аракеттердин негизинде натыйжалуу укуктук билим берүүнү өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

Факультеттин максаты - келечекте жогорку квалификациялуу юридикалык кадрлары менен камсыз кылуу; Укуктук билим берүү рыногунда атаандаштыкка жетишүү;

Факультеттин милдети - Студенттик жарандык позицияны түзүү, заманбап шарттарда иштөө жана жашоо жөндөмүн түзүү. Коомдун моралдык, укутук, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана көбөйтүү;

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Юриспруденция

бакалавриат

 

магистратура

күндүзгү, дистанттык

 

4 жыл

5 жыл

2 жыл

2

Укук коргоо ишмердүүлүгү

бакалавриат

 

Күндүзгү, дистанттык

 

4 жыл

5 жыл

3

Бажы иши

адистик

Күндүзгү

5 жыл

4

Социалдык иштер

Бакалавриат

 

магистратура

 

Күндүзгү, дистанттык

 

4 жыл

5 жыл

 

 

Кафедралар

Кафедранын аталышы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Мамлекеттин жана  укуктун теориясы, тарыхы

Татенов М.Б

0555237557

marat.tatenov@gmail.com

Кылмыш жаза укугу жана процесси

Карабаева К.К

0771025429

0703336360

kanzada.karabaeva@mail.ru

Жарандык укук жана процесси

Парайдин уулу Ш

0707805590

0507835783

mega.shailoo@mail.ru

Социалдык иштер

Токторбекова Н

0772638613

nurzi_82@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Кулдышева Г.К

0555109335

kuldysheva@mail.ru

Декандын күндүзгү окуу иштери боюнча орун басары

Патиев Н.М

0773566707

npatiev.@mail.ru

Декандын  дистанттык окуу бөлүмү боюнча орун басары

Алыкулов Б.М

0777856896

bakyt_alikulov

Декандын илимий иштери боюнча орун басары

Атантаев А.Т

0777202778

aktilek80@mail.ru

Магистратура бөлүмү

Дехканова К.А

0772150198

Dehkanova_17@mail.ru

Окуу усулдук кеңешинин төрайымы

Жээнбекова Ж.С

0772451541

Zeenbekovazazgul5@gmail.com

Практика жетекчиси

Сулайманов Ч.М

0773229494

Sulaimanov78@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoğraf Galerisi