Башкы Жаңылыктар

ОшМУда бир нече факультеттердин декандарын жана кафедра башчыларын шайлоо өтөт

Image

Ош мамлекеттик университетинин төмөндөгү факультеттеринин декандарынын жана кафедра башчыларынын ыйгарым укуктуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жөнүндөгү» Жобосунун 10-пунктуна, «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын кафедрасы жөнүндөгү» Жобосунун 13-пунктуна, «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучулук курамына кызматтык орунга кабыл алуунун тартиби жөнүндөгү» Жобосунун 16-пунктуна, ОшМУнун уставынын 7.8. жана 7.9.-пункттарына ылайык 2021-2022-окуу жылына карата декандардын жана кафедра башчыларынын кызмат орундарына шайлоолорду өткөрүүнүн мөөнөтүн (графигин) бекитүү үчүн буйруктар чыкты. Шайлоолорду өткөрүүнүн мөөнөтү  төмөнкү шилтемеде.

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/216318506981_Shayloo_otkoruu_zhonundo.pdf