Anasayfa Haberler

Kırgız Dili, Milli Kimliğin ve Ulusal Değerlerin Temelidir

Image

Bugün, 23 Eylül Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Kırgızistan halkının Kırgız Cumhuriyeti Devlet Dil Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanının tebrik sözleri:

“Sevgili yurttaşlar!

Sevgili Kırgızistan vatandaşları!

23 Eylül - Kırgız Cumhuriyeti Devlet Dil Günü’nde sizi içtenlikle tebrik ediyorum!

Kırgız dili, milli kimliğimizin temeli, milli değerimizin özü ve manevi gıdamızın kaynağıdır. Atalarımızdan bize kalan değerli bir miras, gelecek nesillere aktarılacak kutsal bir emanettir. Hepimiz bu görevi yerine getirmekle yükümlüyüz! Dili korumak ve geliştirmek, devleti korumakla aynı değerde olmalıdır!

Ulusal dil ve bağımsızlık kavramları birbirinden ayrılamaz. Anadilimizin kaybolmasını önleme hareketinin, Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmeye yönelik ilk girişimlerin katalizörü olduğu iyi bilinmektedir. Bu kampanya 1980’lerin sonunda öne çıktı ve Kırgız dilinin bir devlet dili olarak yasal konumunu oluşturmayı başardı.

Dil susarsa kalp susar. Dil ancak kullanıldığında gelişir. Devlet dilimiz, bağımsızlığımızı kazandığımızdan bu yana geçen yıllarda önemli gelişmeler kaydetti, ancak daha yapılacak çok iş var. Toplumumuzda Kırgız diline yönelik önyargı ve ilgisizliği henüz ortadan kaldırmış değiliz.

Bu nedenle, bir örnek teşkil etmesi için, şu anda devlet dili konusunu ciddiye alıyoruz ve resmi belgelerin devlet dilinde tutulmasına ciddi önem veriyoruz. Tüm devlet personeli ulusal dili konusunda belirli bir sınavdan geçmelidir. Bu yönde gerekli adımlar atılacaktır.

Etnik gruplar arası uyum, devlet dili aracılığıyla sağlanmalıdır. Halkımızın birliğini geliştirmeye ve devlet dilini etnik gruplar arası diyalogun dili haline getirmeye yönelik adımlar, yalnızca belgeler üzerinde kalmamalıdır!

Ana dilimiz olan devlet dilinin temeli sağlam olsun!

Hepinizi devlet dilimize ve halkımıza hizmet etmeye davet ediyorum!”