Юридика факультети

Адрес Ош шаары, И.Раззаков пр., 19/1а
Телефон (03222)8-28-23
Факс
Веб-сайт http://law.oshsu.kg/
E-mail kuldysheva@oshsu.kg oshgu_yurfak@mail.ru

                                                                                                                                    

Юридика факультети гуманитардык ракурстагы кесиптик-жогорку билимдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Юридика факультетинин тарыхы 1992-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту университет статусун алгандыгына теңдеш келип, керектүү адистиктер менен толукталыш зарылчылыгына байланыштуу ачылган. Алгач  тарых факультетинин курамында укук таануу бөлүмү болуп, ал эми 1996-жылы өз алдынча  юридика факультети болуп түзүлгөн. Факультетти тарых илимдеринин  кандидаты, доцент Ж.А. Адилбаев жетектеген. 1998-жылдан баштап аталган факультетти юридика илимдеринин  кандидаты  Э.С.Токторов жетектеп келген.

2007-жылы Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечиминин  жана  2007-жылдын  29-августундагы №238 буйругуна  ылайык  Ош  мамлекеттик университетинин структурасын оптималдаштыруу  максатында  “Бажы-юридика” факультети түзүлүп, 2007-жылдын сентябрь айында  Ош мамлекеттик университетинин ректорунун №241/1буйругyнун негизинде Бажы-юридика факультетинде “Бажы иши” кафедрасы ачылган. 2008-2009-окуу жылынан тартып Бажы-юридика факультети тарых факультетине кошулуп тарых-юридика факультети болуп түзүлгөн.

2010-2011-окуу жылынан тартып ОшМУнун Окумуштулар кеңешинин чечими менен аталган факультетке “социалдык иштер боюнча адистиги”  квалификациясын ыйгаруучу “Социалдык иштер” адистиги кошулган.

2013-жылдын 20-сентябрындагы ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен кафедралар жаңыдан түзүлүп мамлекеттин жана  укуктун теориясы, тарыхы; Кылмыш жаза укугу жана процесси; Жарандык укук жана процесси деп аталып, адистик боюнча 3 бүтүрүүчү кафедра иш алып барат.

2014-жылдын  5-сентябрындагы ректордун №405 буйругунун негизинде өз алдынча Юридика факультети түзүлдү.

Факультеттин миссиясы

Заманбап технологиялардын, жогорку сапаттагы окутуу программаларына жана башка иш-аракеттердин негизинде натыйжалуу укуктук билим берүүнү өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

Факультеттин максаты - келечекте жогорку квалификациялуу юридикалык кадрлары менен камсыз кылуу; Укуктук билим берүү рыногунда атаандаштыкка жетишүү;

Факультеттин милдети - Студенттик жарандык позицияны түзүү, заманбап шарттарда иштөө жана жашоо жөндөмүн түзүү. Коомдун моралдык, укутук, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана көбөйтүү;

Адистиктер

Аты, жөнү

Даражасы 

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

1

Юриспруденция

Бакалавриат

 

Магистратура

Күндүзгү,

дистанттык

4 жыл

5 жыл

2 жыл

2

Укук коргоо ишмердүүлүгү

Бакалавриат

 

Күндүзгү,

дистанттык

4 года

5 лет

3

Бажы иши

Адистештирилген

Күндүзгү

5 лет

4

Социалдык иштер

Бакалавриат

 

Магистратура

Күндүзгү,

дистанттык

4 года

5 лет

2 года

 

Кафедралар

Кафедралардын аталышы

Кафедра башчылары

Байланыш телефону

Электрондук адрес

Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы

Татенов М.Б

0555237557

mtatenov@oshsu.kg

 

Кылмыш жаза укугу жана процесси кафедрасы

Карабаева К.К

0771025429

0703336360

kkarabaeva@oshsu.kg

 

Жарандык укук жана процесси кафедрасы

Парайдин уулу Ш

0707805590

0507835783

shparaidinuulu@oshsu.kg

 

Социалдык иштер кафедрасы

Токторбекова Н

0772638613

ntoktorbekova@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилери

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш  телефон

Электрондук адрес

Декан

Кулдышева Г.К

0555109335

kuldysheva@oshsu.kg

Күндүзгү окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары

Патиев Н.М

0773566707

npatiev@oshsu.kg

Сырттан жана дистанттык окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары

Алыкулов Б.М

0777856896

balikulov@oshsu.kg

 

Илимий иштер боюнча декандын орун басары

Минбаев С.А.

0553238080

 

Магистратура бөлүмү

Дехканова К.А

0772150198

dehkanova@oshsu.kg

Окумуштуулар кенешинин катчысы

Жээнбекова Ж.С

0772451541

jjeenbekova@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

 

 

Фото галерея