Research Activity of dissertation councils

Диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгү

Диссертациялык кеңештердин иш-аракеттери

  • К.Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык университет, ОшМУнун алдыдагы «08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) Д», 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика – адистиктери боюнча  Д 08.20.606  диссертациялык кеңеш.
  • ОшМУ, Институт природных ресурсов Южного отделения НАН КР, ЖаМУнун алдыдагы «01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление – К, 01.01.04 – геометрия и топология, 01.04.07 − физика конденсированного состояния» адистиктери боюнча К01.19.599 – диссертациялык кеңеш.
  • Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Энергетика жана экономика илимий-изилдөө институту, Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, ОшМУнун алдыдагы “05.14.08 − энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии – Д”,
  • “05.09.01 − электромеханика и электрические аппараты”, “05.14.02 − электростанции и электроэнергетические системы” – адистиктери боюнча 
  • Д 05.19.590 − диссертациялык кеңеш.
  • Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, ОшМУнун алдыдагы “14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология – Д”,
  • “14.04.01 – технология получения лекарств”, “14.04.03 – организация фармацевтического дела”  − адистиктери боюнча Д 14.20.608 диссертациялык кеңеш.
  • Мисалы профессорлор: Эргешбаев У.Ж., Айбашев М. Ж., Маткеримова А.М., Мырзаибраимова И.Р., Убайдулаев М.Б., Хамзаева А.М., Ташполотов Ы., Бекешов Т.О., Арапов Б., Джураев А.М., Матиева Г., Папиева Т. М., Сопуев А., Сопубеков Н.А., Абдуллаева М.Д., Кенжаев И.Г.,  Калматов Р. К., Мамбетов М.А.

ОшМУнун бир топ окумуштуулары республикада көптөгөн диссертациялык кенештерде төрага, төраганын орун басары жана мүчөлөрү катарында тиешелүү илимий адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп келишет.

КРдин Жогорку Аттестациялык Комиссиясы диссертациялык кеңештердин ишмердүүлүгүн оптималдаштыруу жана илимий кадрларды даярдоо механизмдерин координациялоо багыттарында, коррупциялык  тобокелчиликтерди азайтуу максатында бир топ иш-чараларды жүргүзүп жатат. Мисалы, азыркы учурда диссертациялык жумушту алдын-ала экспертизадан эксперттик комиссиянын ар бир мүчөсү өз алдынча өткөрүп, корутунду жазып, диссертацияны алдын-ала коргоо учурунда өз ой-пикирлерин айтышат. Ошондуктан диссертациялык кеңештин ишмердүүлүгүндө мындан ары  тактык жана принципиалдуулук болуусу зарыл. 

 Ошондой эле диссертациялык кеңештен сырткары ОшМУнун профессорлору ВАКтын президумунда, ВАКтын эксперт мүчөсү катары эмгектенип келет:

ВАК президиумунун мүчөсү:

Абдрасулов Абдугани Халмурзаевич- ОшМУнун табият таануу жана география факультетинин зоология жана экология кафедрасынын профессору, айыл чарба илимдеринин доктору.

ВАКтын эксперттин кенешинин мүчөсү:

Осумбеков Байышбек Зияйдинович - ОшМУнун медицина факультетинин хирургиялык оорулар кафедрасынын профессору, медицина илимдеринин доктору.

 

 

 

Фото галерея