Anasayfa Haberler

G.M. Anarbaeva Uluslararası Akademisyenler Okulu'nda bir rapor sundu

Image

Uluslararası Akademisyenler Okulu, OşDÜ'deki lisansüstü çalışmalar başkanı doçent G.M. Anarbayeva’dan "Kırgız Cumhuriyeti'nde Bilimsel-Pedagojik Personelin Hazırlanması: Durum, Sorunlar ve Gelecek (OşDÜ Örneği)" başlıklı bir raporu dinledi. 28-30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Çolpon-Ata'da gerçekleşen etkinliği Kırgız Cumhurbaşkanı'na bağlı Ulusal Tasdik Komisyonu düzenledi.

Raporda, OşDÜ’deki lisansüstü okulun faaliyeti, bilimsel ve bilimsel-pedagojik personel yetiştirme deneyimi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Üniversitede bilimsel ve pedagojik personelin eğitiminin etkinliğini artırmanın temelleri - bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi için stratejik eylemler ve bunların sonuçları, kapsamlı finansal teşvikler sağlama konularına dikkat çekildi. Lisansüstü enstitünün etkinliği, bilimsel çalışanların eğitimi, kalkınma sorunları ve normatif eylemler, teklifler ve görevler ile ele alındı.

İngiltere, Hindistan, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'dan önde gelen uzmanlar ve bilim adamları, Scopus, Web of Science sistemleri, "Antiplagiat" şirketi ve Ulusal İstatistik Komitesi temsilcileri tarafından konferanslar, dersler ve eğitimler sunuldu.  

Etkinliğe 40'tan fazla OşDÜ profesörü, bilim doktoru, doktora ve yüksek lisans öğrencisi ve araştırmacı katıldı.

Фото галерея