Башкы Жарыялар

“Мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил ”аталышындагы макалалар сынагы жарыяланды

Сынакты КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия, КР Энциклопедия жана терминология борбору  Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Президенттин  “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” №1 Жарлыгын жүзөгө ашыруу алкагында уюштурууда.

 

Сынакка жаш курагына жана кесибине карабай, бардык каалоочулар катыша алышат.

 

Макалалар 2021-жылдын 2-августунан 2-сентябрга чейин кабыл алынат.

 

 Сынактын ЖОБОсу тиркелет.

https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21628054502Makala_synagy_(2).docx