Тарых жана социалдык иштер факультети

Университет Структуралар Факультеттер Тарых жана социалдык иштер факультети

Тарых жана социалдык иштер факультети

Адрес Ош шаары И.Раззаков проспектиси 21
Телефон (3222)8-48-22
Факс
Веб-сайт http://history.oshsu.kg
E-mail Sarstanov@oshsu.kg

 

 Чыгыш таануу жана тарых факультети университеттин курамындагы алгачкы структуралардан болуп, 1939-жылы Ош мугалимдер институту ачылгандаанын курамында тарых факультети катары түзүлгөн.

1951-жылы Ош мугалимдер институту педагогикалык институт болуп кайра түзүлгөндө, тарых адистиги жабылган. 1960-жылы институттатарых адистиги тарых-филология факультетинин бөлүмү болуп кайрадан ачылган. 1964-жылы бөлүм өз алдынч тарых факультети болупт үзүлгөн. Бирок айрым саясий себептерден улам 1969-жылы тарых факультети кайрадан жабылып, студенттер Фрунзе шаарында жайгашкан КМУнун тарых факультетине которулушкан.

Заман талабына ылайык, 1985-жылы тарых адистиги Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун курамында кайрадан ачылган. 1988-жылы тарых бөлүмү өз  алдынча факультет статусуна ээ  болгон. 1992-жылы окуу жай Ош мамлекеттик университети болуп кайра түзүлгөндө факультет “Тарых-укук факультети” болуп  өзгөртүлгөн.

2006-жылы тарых-философия факультети 2008-жылы кайрадан юридика адистиги бириктирилип, факультет тарых-юридика болуп өзгөргөн.

2014-ж жылы сентябрь айында тарых факультети өз алдынча факультет болуп түзүлүп, 2019-жылы чыгыш таануу жана тарых факультети болуп аталды.

 

Факультеттин миссиясы – тарых профили боюнча социалдык-экономикалык билим берүү багытында атаандаштыкка туруштук бере алган, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Факультеттин максаты – ааламдашуу процессинде тез өзгөрүлүп турган замандын шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй, заманбап педагогикалык тармактагы адистерди даярдап чыгаруу.

Факультеттин милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаанд

аштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышы

даражасы

Окуу формасы

 Окуу мөөнөтү

1

Социалдык-экономикалык билим берүү (Тарых профили)

бакалавриат

Күндүзгү, дистанттык

4, 5 жыл

магистратура

 

2 жыл

2

Чыгыш таануу жана африканистика

бакалавриат

Күндүзгү

4 жыл

магистратура

 

2 жыл

3

Башкаруунун документациялык камсыздоо

бакалавриат

күндүзгү

4 жыл

Кафедралар

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология

 

Т.и.к, доцент Ташмаматов Өмүрбек Аматбекович

 

0778

98-09-09

Otashmamatov@oshsu.kg

 

Жалпы тарых жана Тарыхты окутуунун усулу

 

Т.и.к., профессор Кадыров Турдумамат Дыйканбаевич

 

0772

15-14-93

Tkadyrov@oshsu.kg

 

Чыгыш таануу

 

Т.и.к., доцент Бөтөнөев Жолдошбек Советбекович

 

0551

02-53-02

Jbotonoev@oshsu.kg

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультеттин жетекчилиги

Кызматы

Аты-жөнү

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

Декан

Арстанов Сабыркул Абдиманапович

0773 03-66-83

0557 03-66-83
8-28-44

Sarstanov@oshsu.kg.

Декандын окуу иштери боюнча орун басары

Тагайбекова Айнура Алибековна

0778 15-43-31

0553 27-04-59

Atagaibekova@oshsu.kg

 

Декандын илимий иштери жана эл аралык байланыштар боюнча орун басары 

Чыныкеева Гулназ Эргешалиевна

0770 51-27-71

0553 61-45-35

 

Gchynykeeva@oshsu.kg

Декандын тарбия иштери  жана келишимдик төлөмдөр боюнча орун басары

Рыскулов Канатбек Кадыркулович

0551 23-02-80

0771 23-02-80

Kryskulov@oshsu.kg

 

Окуу-усулдук кеңештин

төрайымы

 

Алтымышова Венера Карыбековна

0551 18-08-75 0773 18-08-76

Altymyshova@oshsu.kg

 

Окумуштуу катчы жана магистратура боюнча жооптуу

 

Жумашова Гулзада Султановна

0773 82-87-83 0558 88-05-83

Gjumasheva@oshsu.kg

Практика жетекчиси

 

Маманов Муратали Абдиллаевич

0551 59-59-99 0501 60-61-61

Mumamanov@oshsu.kg

Кесиптик бирликтин  төрагасы

 

Ураимов Урустам Нурматович

0778 81-92-71

Uuraimov@oshsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото галерея