Педагогика жана психология факультети

Университет Структуралар Факультеттер Педагогика жана психология факультети

Педагогика жана психология факультети

Педагогика жана психология факультети 1959-жылы негизделген (буйрук №150. 20-июль) ОшМУнун структурасындагы алгачкы факультеттерден. Биринчи ачылганда музыка-педагогика факультети деп аталып, жогорку билимдүү музыка жана башталгыч класс мугалимдерин даярдоого багытталган. Анткени ошол мезгилде республикада аталган адистиктер боюнча жогорку билимдүү мугалимдерге суроо-талап, муктаждык өтө күчтүү эле.

1978-79-окуу жылында музыка адистиги бөлүнүп кеткенден кийин, педагогика факультети өзүнчө факультет болуп түзүлгөн. 1998-99-окуу жылынан тартып дене тарбия адистиги ачылгандыгына байланыштуу, педагогика жана дене тарбия факультети деп аталып, 2008-жылы ректордун буйругунун негизинде искусство факультети менен педагогика жана дене тарбия факультети биригип, педагогика жана искусство факультети деп аталган. 2011-жылдын сентябрь айынан баштап, искусство бөлүмү факультет болуп түзүлгөндүгүнө байланыштуу педагогика жана дене тарбия факультети болуп аталган. 2019-2020-окуу жылында психология адистиги кошулгандыгына байланыштуу педагогика, психология жана дене тарбия факультети деп кайрадан аталды.  Ош мамлекеттик университетинин 2022-жылдын 30-июнунда №2584-ФХД/22 буйругу   Дене тарбия факультети түзүлгөндүгүнө байланыштуу  Педагогика жана психология факультети деп

ФАКУЛЬТЕТТИН МИССИЯСЫ: Өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына жооп берген жана заманбап эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Факультеттеги даярдалуучу багыт:                       

Коду

Багыты

Квалификациясы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

 

 

1

 

550700

 

Башталгыч билим берүү, мектепке чейинки билим берүү:

 

Бакалавриат

 

Күндүзгү

4

Дистанттык

5

Магистр

Күндүзгү

2

 

Факультетте 6 кафедра бар:

Кафедранын аталы

Кафедра башчысы

Байланыш телефону

Электрондук

дареги

1.Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы

би.к., доцент М.Шайимкулова

0778 67 26 43

sh-minabar62@mail.ru

2.Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы

фил.и.к., доцент М.Мамутов;

0772 862650

 

3. Башталгыч, мектепке чейинки  билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы

п.и.к., доцент    М.Бабаев;

0773 504104

mbabaev@mail.ru

4.жалпы психология

п.и.к., доцент С.Кошонова

0705 743227

Saltanat_kg74@mail.ru

5.психология

п.и.к., доцент А.Жолдошова

0772 702642

 

6.педагогика кафедрасы

п.и.к., доцент Г.Жутанова

0777 767574

 

 

 Факультеттин структурасы:

1. Декан: - фил.и.к., доцент Ч.Гапарова;

2. Декандын күндүзгү жана сырттан окуу иштери боюнча орун басары –доцент З.Бекмуратов;

3. Декандын тарбия иштери боюнча орун басары – окутуучу С.Азимова;

4. Декандын илимий иштери боюнча орун басары – доцент Т.Умаров;

5. Кесиптик кошундун төрагасы - окутуучу М.Ислаев

6. Усулдук кенештин төрайымы жана практика башчысы – улук окутуучу А.Таабалдиева.

Фото галерея